25.10.2019,  Źródło: chinadaily.com.cn, Autorzy: Palden Nyima i Daqiong

Jak donosi  China Tibet News niedawno odbyła się kntrola tybetańskiego, pilotażowego "Projektu standaryzacji usług  dla osób w wieku emerytalnym wg standardów  ogólnochińskich". W efekcie tej kontroli wybrano instytucję, która jako pierwsza w TRA będzie realizowała ten standard - donosi  China Tibet News.

Zwycięzcą, a co za tym idzie beneficjentem kredytu na realizację swych działań, zostało wybrane Centrum Opieki dla Osób Starszych w dzielnicy Dagze w Lhasie. Dostosowywanie się ośrodka do krajowego standardu zajęło dwa lata.

Pema Yudron, szef Biura ds. Spraw Obywatelskich w Lhasie, powiedział, że miasto uczyni z Centrum Opieki dla Osób Starszych w Dagze ośrodek wzorcowy do dalszego rozwoju miejskiego systemu opieki nad osobami starszymi.

„Będziemy ciężko pracować, aby podnieść standard opieki nad osobami w podeszłym wieku, a naszym ostatecznym celem jest poprawa jakości usług domów opieki dla osób w wieku emerytalnym i dawanie Centrum jako przykład dla innych”.