Narodowe Obserwatorium Meteorologiczne ostrzega przed burzami.

Jak poinformował rzecznik MSZ ChRL Chiny nakładają ograniczenia wizowe na obywateli USA, którzy rażąco zachowują się w sprawach związanych z Tybetem.

Znaczący polityk podkreśla konieczność utrwalenia trwałego pokoju i stabilności w Tybecie.