28 marca  przypadał ustanowiony przez Parlament TRA w 2009 roku  dzień wyzwolenia chłopów pańszczyźnianych czyli Serfów.

Sonam Daje, zastępca szefa Powiatowego Biura Spraw Cywilnych w Gerze powiedział, że według stanu na godzinę 10 rano we wtorek z powodu trzęsienia ziemi nie odnotowano ofiar i zawaleń domów.

Według władz Lhasy ścisłe zarządzanie mobilnością poszczególnych osób ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka infekcji krzyżowej.