Na wysokości ponad 5000 m. n.p.m. w Tybetańskim Regionie Autonomicznym odbyły się manewry wojskowe.

Tybet przez wieki rządzony był przez teokrację feudalną. Miliony chłopów pańszczyźnianych, aż do reformy demokratycznej w 1959 r., poddawano okrutnemu wyzyskowi i uciskowi.

55 lat temu powstał Tybetański Region Autonomiczny. Od tej chwili Tybet rozpoczął swą mozolną drogę do nowoczesności.