Tybet przez wieki rządzony był przez teokrację feudalną. Miliony chłopów pańszczyźnianych, aż do reformy demokratycznej w 1959 r., poddawano okrutnemu wyzyskowi i uciskowi.

55 lat temu powstał Tybetański Region Autonomiczny. Od tej chwili Tybet rozpoczął swą mozolną drogę do nowoczesności.

W sobotę w Pekinie zakończyło się dwudniowe sympozjum poświęcone Tybetowi w którym uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele władz CHRL. Sympozjum podsumował Prezydent Xi.