03.03 2022-02-03 Źrodło: China Tybet Online

Tybetański Nowy Rok, znany również jako Święto Losar, to najważniejsze święto w tybetańskim kalendarzu. XI Panczenlama, Qoigyi Gyaibo, wysłał swoje błogosławieństwo do tybetańskiej grupy etnicznej na całym świecie.

Tybetański Nowy Rok - Rok Tygrysa

Życzenia noworoczne od XI Panczenlamy, Qoigyi Gyaibo.