Po trzech latach badań terenowych naukowcy zidentyfikowali  w powiecie Lhorong, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym grupę zagrożonych wyginięciem lampartów północnochińskich.

W tym roku w Tybecie powstaną cztery nowe stacje obserwacji dzikiej przyrody pracujące w ramach ogólnochińskiej sieci obserwacji.

Efekt wdrożenia projektów kontroli piasku okazał się bardzo dobry. Przed uruchomieniem w 2005 r. projektu kontroli tego piaszczystego obszaru, przez cały rok, w różnych jego porach, piasek był nanoszony przez częste wiatry. Latem prędkość wiatru mogła osiągnąć ponad 24 metrów na sekundę.

Albedo (łac. białość) – stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego. Jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.

Badanie ma ogromne znaczenie dla ustanowienia mechanizmu ochrony zagrożonych gatunków ryb i tych znajdujących się pod szczególną ochroną państwa.


Według najnowszych statystyk władz miejskich, w ubiegłym roku zużycie pestycydów i nawozów chemicznych spadło w Lhasie odpowiednio o 5 i 10 procent.

Chińscy naukowcy uzyskali wielkoskalowe parametry jakości wody jezior na Wyżynie Tybetańskiej.

Tybet robi postępy w walce z procesem pustynnienia ziemi.


W południowo-zachodnich Chinach odkryto dwa nowe gatunki latających wiewiórek włochatych

Wyżyna Tybetańska zagrożona przez drobiny tworzyw sztucznych.

Według Dawy - entomologa, znawcy motyli żyjących w Tybetańskim Regionie Autonomicznym na Dachu Świata do tej pory odkryto 569 gatunków tych owadów.

W efekcie badań lądowych zasobów dzikiej przyrody Tybetańskiego Regionu Autonomicznego odkryto pięć nowych gatunków kręgowców.

Lasy świerkowe zajmują 4600 hektarów co oznacza 61 procent powierzchni lasów całego Regionu Tybetańskiego.

Najbardziej charakterystyczną cechą antylopy saiga może być jej nos. Jako bliska krewna antylopy tybetańskiej, saiga ma nos, który wygląda jak mniejsza wersja trąby słonia.

Narodowy rezerwat przyrody Changtang jest trzecim co do wielkości lądowym rezerwatem przyrody na świecie. Obejmuje obszar 800 kilometrów kwadratowych i lezy na wysokości 5000 metrów nad poziomem morza

Dzielnica Lhasy - Chengguan, osiągnęła pełne pokrycie w zakresie zapotrzebowania na sprzęt do sortowania śmieci.

Ustawodawcy w Autonomicznym Regionie Tybetu po raz pierwszy uchwalili przepisy dotyczące ekologii i ochrony środowiska.

Ostatnio, z racji pory roku, na większości terytorium kraju odczuwa znaczne obniżenie temperatury.