"Internet Rzeczy" oparty na dronach pomaga monitorować ekosystem Wyżyny Tybetańskiej.

"Zero waste" - tybetańskie miasta bezodpadowe będą dążyć do osiągnięcia minimalnej produkcji, optymalnego wykorzystania i bezpiecznego usuwania stałych odpadów komunalnych.

Nasiona zebrane na szczycie Czomolungmy kiełkują.

Wiele spośród gatunków fauny i flory, które występują na Wyżynie Tybetańskiej ma w swoim naturalnym środowisku coraz lepszą ochronę.

Pantera śnieżna, gatunek znajdujący się na liście najważniejszych gatunków chronionych w Chinach, została wypuszczona na wolność w niedzielę, kilka miesięcy po tym, jak została uratowana przez przypadkową osobę na wiejskich obszarach Lhasy, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Jak wynika z badań naukowych zmiana klimatu ukształtowała ewolucję azjatyckich ssaków.

Żuraw czarnoszyi, gatunek  ściśle chroniony w Chinach, jest jedynym gatunkiem żurawia zamieszkującym i rozmnażającym się na Wyżynie Tybetańskiej.

Changchub Lhamo  w wieku 15 lat uratowała od śmierci trzy żyjące na wolności jelonki. Tak zaczęła się jej pasja i praca.

Współpraca między rządem a uczelniami wyższymi w celu wspólnej ochrony środowiska naturalnego w górnym biegu rzeki Jangcy i Żółtej Rzeki.

Od prawie 20 lat Zhoema Gyalpo stawia sobie za cel zbieranie śmieci na brzegach Żółtej Rzeki, drugiej pod względem długości rzeki Chin.

Autonomiczna Prefektura Tybetańska Aba i Qiang jest głównym obszarem ochrony wód w górnym biegu Żółtej Rzeki.

Zrównoważone zarządzanie użytkami zielonymi, inżynieria ekologiczna i rozwój zielonych technologii mogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i pomóc w utrzymaniu funkcji pochłaniania dwutlenku węgla na Wyżynie Tybetańskiej.

Drzewo (Abies ernestii var. salouenensis) ma 83,4 metra wysokości, co odpowiada wysokości 28-piętrowego budynku.

Drony będą wykorzystane na Wyżynie Tybetańskiej podczas realizacji projektu pomiaru czynników  pogodowych.

Chińscy naukowcy odkryli mechanizmy genetyczne i komórkowe leżące u podstaw adaptacji jaków do środowisk o niskiej zawartości tlenu.

Chiny opracowują nowe prawo, mające na celu ochronę ekologiczną Wyżyny Tybetańskiej.

Globalne ocieplenie jest głównym powodem topnienia lodowców, ale jedną z głównych przyczyn  tego zjawiska jest również działalność człowieka.

Dziki jak nazywany jest często „żaglowcem Wyżyny Tybetańskiej", a jego rozmiar odpowiada rozmiarowi przeciętnego samochodu osobowego.