Xi akcentuje nowy paradygmat rozwoju, witalizacja branży nasienniczej wyznacznikiem strategii rozwoju Wyżyny Tybetańskiej.
10.07.2021 Źródło: Xinhua

Prezydent Xi Jinping podkreślił w piątek znaczenie wysiłków na rzecz wspierania nowego paradygmatu rozwoju, promowania ożywienia branży nasienniczej oraz postępu w ochronie środowiska naturalnego a także zrównoważonego rozwoju Wyżyny Tybetańskiej.

Xi, będący także sekretarzem generalnym KC Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, wygłosił te uwagi  przewodnicząc XX posiedzeniu KC ds. pogłębienia reformy.

Podczas spotkania dokonano przeglądu i zatwierdzono szereg dokumentów, w tym wytyczne dotyczące przyspieszenia budowy nowego paradygmatu rozwoju, plan działań na rzecz ożywienia branży nasienniczej, plan ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju Wyżyny Tybetańskiej, oraz środki na rzecz wspierania innowacji w handlu i ułatwieniach inwestycyjnych w pilotażowych strefach wolnego handlu w kraju.

„Przyspieszenie budowy nowego paradygmatu rozwoju jest dla nas strategicznym środkiem pozwalającym wykazać inicjatywę na nadchodzącym etapie rozwoju” – powiedział Xi.

„Ma na celu zwiększenie naszych zdolności do przetrwania, konkurowania, rozwoju i utrzymania się we wszelkiego rodzaju przewidywalnych i nieprzewidywalnych burzliwych warunkach i jest to trudna bitwa i długotrwały bój, która wymaga niezłomnego ducha walki i strategicznego opanowania” – powiedział.

Odnotowując, że branża nasienna jest podstawą modernizacji rolnictwa, Xi podkreślił starania o rozwój jej samodzielności i zapewnienie niezależności i kontroli nad zasobami plazmy zarodkowej kraju.

Wezwał do przyjęcia odpowiedzialnej postawy za historię, ludzi i świat w zakresie ochronie środowiska naturalnego i zrównoważego rozwoju Wyżyny Tybetańskiej, gdyż taka postawa ma znaczenie historyczne i dotyczy przetrwania i rozwoju narodu chińskiego.

Xi stwierdził, że należy dołożyć starań, aby dostosować się do międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych, aktywnie rozwijać innowacje instytucjonalne oraz intensywniej pracować nad planowaniem i promowaniem wysokiej jakości rozwoju pilotażowych stref wolnego handlu.

W spotkaniu uczestniczyli Li Keqiang, Wang Huning i Han Zheng, członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh i zastępcy szefów centralnego komitetu ds. pogłębienia reformy.

Uczestnicy spotkania zaapelowali o problemowe podejście do realizacji przejścia do nowego paradygmatu rozwoju i podkreślili potrzebę przeprowadzenia reform lepiej alokujących środki i motywujących społeczeństwo.

„Będziemy zwracać większą uwagę na zaspokojenie potrzeb wewnętrznych i poprawę jakości życia ludzi” – stwierdzono na spotkaniu.

Uczestnicy spotkania podkreślili wagę badań, zbierania, identyfikacji i oceny zasobów plazmy zarodkowej, zachęcili do podjęcia wysiłków na rzecz wzmocnienia badań w zakresie problemów podstawowych i tych najbardziej innowacyjnych, dokonania przełomu w kluczowych i podstawowych technologiach oraz promowania budowania podstaw innowacji.

Od 2012 roku Chiny kompleksowo chroniły i przywracały barierę bezpieczeństwa ekologicznego w Tybecie, a także środowiska naturalnego między innymi w rejonie Sanjiangyuan (Trzy Rzeki-Źródła) i Górach Qilian.

Na spotkaniu stwierdzono, że trend pogarszania się stanu środowiska na Wyżynie Tybetańskiej został skutecznie zahamowany, co pomogło w promowaniu trwałej stabilności i szybki rozwój Regionu.

Podczas spotkania podkreślono konieczność zachowania priorytetu ochrony środowiska naturalnego oraz uczynienia z niej warunku i granicy rozwoju regionalnego.

Uczestnicy spotkania wezwali również do przestrzegania zasad zielonego rozwoju i podążania ścieżką rozwoju, która jest czysta ekologicznie, zielona, ​​niskoemisyjna ma wysoką jakość i ma cechy charakterystyczne dla Wyżyny .

Należy dołożyć starań, aby pogłębić otwartość instytucji najwyższego szczebla, zobowiązując się w trakcie reform do większej autonomii pilotażowych stref wolnego handlu tak, aby przekształcić je w parki wolnego handlu o międzynarodowym wpływie i konkurencyjności.
  

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”, jeden z inicjatorów powstania portalu Magiczny Tybet, skierowało do Chińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Porozumienia Międzynarodowego list gratulacyjny z okazji stulecia powstania Komunistycznej Partii Chin.

„Zielony cud” cud znajduje się na wysokości około 4500 m n.p.m. To tylko 300 metrów niżej niż najwyższy szczyt Alp - Mont Balnc.