Prawie 90 procent jaków domowych ma genetyczne warianty strukturalne pochodzące od bydła.

W prowincji Qinghai  w północno-zachodnich Chinach, w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Yushu odkryto prehistoryczne malowidła naskalne.

Fotorelacja z jaskiń w powiecie Zanda w prefekturze Ngari w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, w których znajdują się zabytkowe buddyjskie malowidła ścienne.

Chińscy naukowcy po raz drugi od lat 60. znaleźli w Tybecie skamielinę dużych wymarłych gadów morskich ichtiozaurów.

Tragiczne w swych skutkach trzęsienie ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera w chińskiej prowincji Syczuan wydarzyło się 12 maja 2008 o godzinie 14:28 czasu lokalnego (07:28:04 CET) i trwało 2 minuty i 34 sekundy.

Cenne reliefy na skałach dostarczają ważnych informacji do dalszych badań nad rozmieszczeniem przestrzennym, dziedzictwem artystycznym i ideologicznym rozpowszechnianiem buddyjskiej sztuki epoki królestwa Tubo.

W 2022 roku Instytut Ochrony Zabytków TRA oraz kilka krajowych archeologicznych instytucji badawczych, w tym Narodowe Centrum Archeologii oraz Instytut Paleontologii i Paleoantropologii Kręgowców przeprowadziły w Tybecie szereg znaczących badań archeologicznych.

Centrum Restauracji Antycznych Dokumentów TRA stara się zachować dla przyszłych pokoleń cenne, stare i kruche dokumenty.

Ślady ryżu typu indica znaleziono na stanowisku archeologicznym w Tybecie.

Badania przeprowadzone przez chińskich naukowców wykazały ślady mleka sprzed ponad 3000 lat w miejscu starożytnych ruin w powiecie Namling w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

Badania naukowe: pyłki drzew sprzed milionów lat wskazują czas wypiętrzenia się  Wyżyny Tybetańskiej.

Tybetańska sztuka naskalna jest materiałem faktograficznym z pierwszej ręki dla studiów z zakresu archeologii, etnologii, religii i sztuk pięknych.

Naukowcy z Chin i Myanmaru (d. Birmy) znaleźli nowe dowody na formację Wyżyny Tybetańskiej.

Muzeum Tybetu po renowacji i rozbudowie zostało ponownie otwarte.

W pewnym momencie tablice jangshing zostały zastąpione bardzo praktycznymi zeszytami i stopniowo znikały z pola społecznego widzenia.

Komunikacja i wymiana między różnymi grupami etnicznymi ma odzwierciedlenie w starożytnych księgach tybetańskich.

Chińscy archeolodzy w lipcu 2021 rozpoczęli najwyżej położone wykopaliska archeologiczne.

Tybet zrobił postęp w poszukiwaniach archeologicznych. Wszystko dzięki ciężkiej pracy na przestrzeni lat.