Xi akcentuje nowy paradygmat rozwoju, witalizacja branży nasienniczej wyznacznikiem strategii rozwoju Wyżyny Tybetańskiej.
10.07.2021 Źródło: Xinhua

Prezydent Xi Jinping podkreślił w piątek znaczenie wysiłków na rzecz wspierania nowego paradygmatu rozwoju, promowania ożywienia branży nasienniczej oraz postępu w ochronie środowiska naturalnego a także zrównoważonego rozwoju Wyżyny Tybetańskiej.

Xi, będący także sekretarzem generalnym KC Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, wygłosił te uwagi  przewodnicząc XX posiedzeniu KC ds. pogłębienia reformy.

Podczas spotkania dokonano przeglądu i zatwierdzono szereg dokumentów, w tym wytyczne dotyczące przyspieszenia budowy nowego paradygmatu rozwoju, plan działań na rzecz ożywienia branży nasienniczej, plan ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju Wyżyny Tybetańskiej, oraz środki na rzecz wspierania innowacji w handlu i ułatwieniach inwestycyjnych w pilotażowych strefach wolnego handlu w kraju.

„Przyspieszenie budowy nowego paradygmatu rozwoju jest dla nas strategicznym środkiem pozwalającym wykazać inicjatywę na nadchodzącym etapie rozwoju” – powiedział Xi.

„Ma na celu zwiększenie naszych zdolności do przetrwania, konkurowania, rozwoju i utrzymania się we wszelkiego rodzaju przewidywalnych i nieprzewidywalnych burzliwych warunkach i jest to trudna bitwa i długotrwały bój, która wymaga niezłomnego ducha walki i strategicznego opanowania” – powiedział.

Odnotowując, że branża nasienna jest podstawą modernizacji rolnictwa, Xi podkreślił starania o rozwój jej samodzielności i zapewnienie niezależności i kontroli nad zasobami plazmy zarodkowej kraju.

Wezwał do przyjęcia odpowiedzialnej postawy za historię, ludzi i świat w zakresie ochronie środowiska naturalnego i zrównoważego rozwoju Wyżyny Tybetańskiej, gdyż taka postawa ma znaczenie historyczne i dotyczy przetrwania i rozwoju narodu chińskiego.

Xi stwierdził, że należy dołożyć starań, aby dostosować się do międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych, aktywnie rozwijać innowacje instytucjonalne oraz intensywniej pracować nad planowaniem i promowaniem wysokiej jakości rozwoju pilotażowych stref wolnego handlu.

W spotkaniu uczestniczyli Li Keqiang, Wang Huning i Han Zheng, członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh i zastępcy szefów centralnego komitetu ds. pogłębienia reformy.

Uczestnicy spotkania zaapelowali o problemowe podejście do realizacji przejścia do nowego paradygmatu rozwoju i podkreślili potrzebę przeprowadzenia reform lepiej alokujących środki i motywujących społeczeństwo.

„Będziemy zwracać większą uwagę na zaspokojenie potrzeb wewnętrznych i poprawę jakości życia ludzi” – stwierdzono na spotkaniu.

Uczestnicy spotkania podkreślili wagę badań, zbierania, identyfikacji i oceny zasobów plazmy zarodkowej, zachęcili do podjęcia wysiłków na rzecz wzmocnienia badań w zakresie problemów podstawowych i tych najbardziej innowacyjnych, dokonania przełomu w kluczowych i podstawowych technologiach oraz promowania budowania podstaw innowacji.

Od 2012 roku Chiny kompleksowo chroniły i przywracały barierę bezpieczeństwa ekologicznego w Tybecie, a także środowiska naturalnego między innymi w rejonie Sanjiangyuan (Trzy Rzeki-Źródła) i Górach Qilian.

Na spotkaniu stwierdzono, że trend pogarszania się stanu środowiska na Wyżynie Tybetańskiej został skutecznie zahamowany, co pomogło w promowaniu trwałej stabilności i szybki rozwój Regionu.

Podczas spotkania podkreślono konieczność zachowania priorytetu ochrony środowiska naturalnego oraz uczynienia z niej warunku i granicy rozwoju regionalnego.

Uczestnicy spotkania wezwali również do przestrzegania zasad zielonego rozwoju i podążania ścieżką rozwoju, która jest czysta ekologicznie, zielona, ​​niskoemisyjna ma wysoką jakość i ma cechy charakterystyczne dla Wyżyny .

Należy dołożyć starań, aby pogłębić otwartość instytucji najwyższego szczebla, zobowiązując się w trakcie reform do większej autonomii pilotażowych stref wolnego handlu tak, aby przekształcić je w parki wolnego handlu o międzynarodowym wpływie i konkurencyjności.
  

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”, jeden z inicjatorów powstania portalu Magiczny Tybet, skierowało do Chińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Porozumienia Międzynarodowego list gratulacyjny z okazji stulecia powstania Komunistycznej Partii Chin.

„Zielony cud” cud znajduje się na wysokości około 4500 m n.p.m. To tylko 300 metrów niżej niż najwyższy szczyt Alp - Mont Balnc.

Prawie siedem lat po przeprowadzce do swojego obecnego domu tybetański pasterz Sonam Tsering gościł niespodziewanego gościa: Xi Jinpinga, sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

Policja tybetańska zatrzymała na 10 dni w areszcie dwóch kierowców samochodów chłodni, którzy sfabrykowali  wyniki testów genetycznych na COVID-19.

Pod względem ekologii Tybet jest jednym z najwyżej notowanych krain wśród regionów świata.

Ukazała się  biała księga  „Tybet od 1951 roku: wyzwolenie, rozwój i dobrobyt”. Księga opublikowało Biuro Informacyjne Chińskiej Rady Stanu w piątek 21 maja.

Stawiając czoła powszechnym wyzwaniom rozwoju człowieka, eksperci z różnych państw powinni pracować nad formami komunikacji i współpracy

W trakcie chińsko- japońskiego eksperymentu Tybet ASgamma wykryto źródło promieniowania kosmicznego o ultrawysokiej energii.

Mimo przeszkód, które powoduje ogólnoświatowa pandemia, Tybet odnotowuje wzrost gospodarczy.

Celem  platformy diagnostycznej jest  integracja zasobów, poprawa możliwości diagnostycznych na poziomie podstawowym oraz promowanie rozwoju wymiany danych.

Ciężko uzbrojone helikoptery (gunship) prowadzą poligonowe ćwiczenia ogniowe w Tybecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W trakcie prac "poręczowania" podejścia na Mount Everest nepalscy himalaiści natknęli się na czaszkę i kości podobne do ludzkich jednak o wiele większe.

We wtorek o godzinie 1:27 (czasu pekińskiego) trzęsienie ziemi o sile 5,8 stopnia nawiedziło powiat Shuanghu w prefekturze Nagqu

Pod lodem przypuszczalnie odnaleziono ciało pasjonata i badacza lodowców badającego lodowce w czasie  zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia.

CENC: W Tybecie odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 w skali Richtera

Po świątecznej przerwie uczniowie szkół podstawowych i średnich Lhasy wracają do nauki.

Próby działania teleskopu polaryzacyjnego budowanego w Tybecie spodziewane są w połowie 2021 roku.