Jak informuje Biuro Zarządu Narodowego Rezerwatu Przyrody Hoh Xil rosnąca liczba ciężarnych antylop tybetańskich migruje do serca Rezerwatu w północno-zachodnich Chinach, aby urodzić młode.

Trzeba zmienić listę rekordów wysokości azjatyckich drzew, rekord należy obecnie do drzewa znalezionego w Tybecie.

Wiosna budzi do życia cały świat fauny i flory. Przyroda Lhasy i jej okolic jest wtedy wyjątkowo piękna.

Chiny uchwalają przełomowe prawo chroniące ekosystem Wyżyny Tybetańskiej. Ustawa o ochronie środowiska na Wyżynie Tybetańskiej wejdzie w życie 1 września.

Północne i południowe góry wokół Lhasy do 2030 roku na łącznej powierzchni 137 800 hektarów zostaną obsadzone drzewami. Ze względu na trudne lokalne warunki terenowe jest to bardzo trudne w realizacji zadanie.

Spektakularne „drzewo ziemi” "wyrosło" w Tybetańskim Regionie Autonomicznym - patrząc z pobliskich miejsc, wygląda jak las złożony z małych drzew. Patrząc z góry, krajobraz przypomina ogromne drzewo.

W Tybecie do 2030 roku planuje się zalesienie około 2,07 miliona mu (137 800 hektarów).

Miasteczko Namse w Tybetańskiej Prefekturze autonomicznej Yushu ze względu na częste obserwacje gatunków dużych kotów jest znane jako „miasto rodzinne lampartów śnieżnych” . Do tej pory, za pomocą kamer na podczerwień, naukowcy zidentyfikowali co najmniej 80 osobników.

"Internet Rzeczy" oparty na dronach pomaga monitorować ekosystem Wyżyny Tybetańskiej.

Jezioro Qinghai  zamarzło całkowicie po 33 dniach od chwili rozpoczęcia procesu zamarzania.

Tybetański Region Autonomiczny  ustanowił 47 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni około 412 200 kilometrów kwadratowych.

"Zero waste" - tybetańskie miasta bezodpadowe będą dążyć do osiągnięcia minimalnej produkcji, optymalnego wykorzystania i bezpiecznego usuwania stałych odpadów komunalnych.

Nasiona zebrane na szczycie Czomolungmy kiełkują.

Wiele spośród gatunków fauny i flory, które występują na Wyżynie Tybetańskiej ma w swoim naturalnym środowisku coraz lepszą ochronę.

Pantera śnieżna, gatunek znajdujący się na liście najważniejszych gatunków chronionych w Chinach, została wypuszczona na wolność w niedzielę, kilka miesięcy po tym, jak została uratowana przez przypadkową osobę na wiejskich obszarach Lhasy, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Jak wynika z badań naukowych zmiana klimatu ukształtowała ewolucję azjatyckich ssaków.

Żuraw czarnoszyi, gatunek  ściśle chroniony w Chinach, jest jedynym gatunkiem żurawia zamieszkującym i rozmnażającym się na Wyżynie Tybetańskiej.

Changchub Lhamo  w wieku 15 lat uratowała od śmierci trzy żyjące na wolności jelonki. Tak zaczęła się jej pasja i praca.