Lhasa. 8 sierpnia oddano do eksploatacji elektrownię opalaną miejskimi odpadami.

W ostatni wtorek władze centralne Chin wysłały do Tybetańskiego regionu Autonomicznego zespół inspekcyjny ds.ekologii

7 lipca na 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie Hoh Xil zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrody.

Jak poinformowało Biuro ds. Lasów Lhasy (Lhasa Forest Bureau) na stokach gór w południowej części Lhasy posadzono ponad 38000 sadzonek  chińskiej sosny.

Naukowcy odkryli że w ciągu ostatnich czterdziestu lat jeziora na Płaskowyżu Qinghajsko-Tybetańskim przechodziły trzy różne fazy, które cechują się różnym obszarem i objętością wód.

20 kwietnia po raz pierwszy w historii Shigatse w Tybetańskim Regionie Autonomicznym za pomocą specjalnego systemu wypożyczeń udostępniono pięćset żółtych rowerów.

Na 39 Narodowe Święto Sadzenia Drzew, które przypadło w niedzielę, Ngodrup Wangmo życzyła Tybetowi by w przyszłości stał się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia a dzięki sadzeniu drzew pomógł większej liczbie osób otrząsnąć się z ubóstwa.

Wzdłuż rzeki Yarlung Tsangpo od  strony Lhasy w krajobrazie dominują nagie góry. Dużym zaskoczeniem jest, kiedy po 3 godzinach oglądania nudnego krajobrazu  na północnym brzegu rzeki ukazują się ludzkim oczom równe rzędy  drzew.

Tybet zakończył budowę  swojej sieci monitoringu wody, powietrza i gleby oraz wzmocnił egzekwowania prawa, aby lepiej chronić środowisko, powiedział Cering Yangzom, zastępca szefa wydziału ochrony środowiska TRA.

 

Tybet stał się największym na świecie zimowym siedliskiem żurawi czarnoszyich (mandżurskich), ich liczbę określa się na ponad 8.000, co zgodnie z danymi z Departamentu Ochrony Środowiska Tybetańskiego Regionu Autonomicznego stanowi ponad 80 procent całej populacji.

Od początku tego roku Lhasa, stolica Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, skupiła się na budowie ogólnoregionalnych pokazowych obszarów turystycznych i optymalizacji swojego środowiska naturalnego. 

Ostatnio Boidoi dolina brzoskwiniowych kwiatów, która znajduje się w powiecie Bome, niedaleko Nyingchi, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym Chin, zyskała  koronę "największej brzoskwiniowej doliny za sprawą szanghajskiej „Księgi Światowych Rekordów Guinness’a ".

Projekt „Kosz warzyw” jest ściśle związany z życiem ludzi. W ostatnich latach pod okiem odpowiednich służb higieny żywności produkty ze szklarni w Lhasie osiągnęły bezzaniczyszczeniowy standard jakości  produktów rolnych co umożliwiło zrealizowanie podstawowego celu by każde gospodarstwo domowe na odpowiednim obszarze posiadało własną szklarnię warzywną.

Spółka Wynajmu Rowerów Publicznych w Lhasie działająca na rzecz zapewnienia usług  „zielonego” i niskoemisyjnego  transportu dla obywateli do tej pory posiadała 240 rowerów, stacjonujących w 15 różnych  miejscach w Lhasy  

Dla pasterzy  urodzonych po 1980 roku, takich jak dla Gendun Gyatso, powodem do największej dumy jest to, że stali się pracownikami Rezerwatu Przyrody Trzech Rzek

 Garze w prowincji Syczuan Tybetańskiego Regionu Autonomicznego z powodu korzystnego klimatu jest idealnym miejscem dla motyli.

Xining, 15 lipca (Xinhua) – Po raz pierwszy na Wyżynie Tybetańskiej - w rozwijającym się w ogrodzie zoologicznym w Xining, stolicy północno-zachodniej prowincji  Chin Qinghai -  urodził się pierwszy pawian gatunku Hamadryas

LHASA, (Xinhua) - Populacja dzikich zwierząt żyjących w rezerwacie przyrody Góra Qomolangma (Mount Everest) w ostatnich wciąż rośnie, twierdzą naukowcy.