Tybetański Nowy Rok jest głęboko powiązany z buddyzmem i wieloma tradycyjnymi rytuałami.

Dwunastu mnichów buddyjskich otrzymało nominacje na stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej.

Coroczny obrzęd jest jedną z najważniejszych ceremonii w klasztorze Labrang, jednej z sześciu wielkich świątyń szkoły gelug buddyzmu tybetańskiego [tzw. "Żółtych Czapek"]. Klasztor został zbudowany w 1709 roku i jest wiodącą instytucją edukacyjną buddyzmu tybetańskiego w Chinach.

Sakja to buddyjski klasztor w prefekturze Xigazê, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. To także historyczna siedziba szkoły (sekty buddyjskiej0 o tej samej nazwie.

Podczas swojej podróży Panczen Rinpocze wziął udział w szeregu  religijnych i towarzyskich uroczystości w różnych miejscowościach,  na których przez dotykanie głów udzielił błogosławieństwa dziesiątkom tysięcy wyznawców buddyzmu.

Panczen Rinpocze przyjechał do Lhasy aby uczestniczyć w uroczystościach religijnych, spotkać się z wiernymi i oficjalnymi przedstawicielami władz TRA.

Shi, członek Biura Politycznego KC KPCh i szef Wydziału Pracy Jednolitego Frontu KC KPCh, złożył  Panczen Rinpocze i wszystkim wyznawcom buddyzmu tybetańskiego życzenia z okazji Tybetańskiego Nowego Roku.

Buddyjscy pielgrzymi odwiedzają Lhasę także zimą. Największą popularnością wśród pielgrzymów cieszy się świątynia Jokhang  (Dżokang).

W Xigaze w Tybecie z okazji Nowego Roku według kalendarza tybetańskiego Tybetańczycy wieszają tradycyjne flagi modlitewne.

Tybetańskie Kolegium Buddyzmu w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, zorganizowało w czwartek uroczystość dla 207 swoich absolwentów.

W przeszłości dla wielu pasterzy mieszkających gdzieś wysoko w górach myśl o opuszczeniu znanej sobie małej ojczyzny była po prostu niewyobrażalna.

Dobra wiadomość dla wiernych i turystów: Świątynia Dżokhang w Lhasie ponownie otwarta.

„Przyszły postęp i rozwój buddyzmu tybetańskiego nie jest zadaniem tylko jednego żyjącego Buddy czy kilku lamów, ale misją wszystkich lamów i naszego pokolenia”

„Niezbyt często spotyka się osobę nauczającą w instytucie, która jest jednocześnie Rinpocze. Jednak moim zdaniem znakomitą wiedzę profesora, opata lub Gesze należy również szanować tak jak Rinpocze”

Uroczystości upamiętniające rocznicę urodzin Buddy zwane są także Ceremonią Kąpieli Buddy.

Wszyscy zarejestrowani Tybecie mnisi i mniszki są objęci opieką zdrowotną i programami emerytalnymi.

Panchen Rinpocze, odwiedził w piątek Szpital Medycyny Tybetańskiej w Lhasie, gdzie zapoznał się z jego codzienną pracą.

23 kwietnia 2023 roku w świątyni Jokhang w Lhasie trzynastu mnichów otrzymało godność Gesze Lharampa odpowiednik stopnia doktora teologii buddyzmu tybetańskiego w systemie "oświaty cywilnej.