Lhasa rozbłysła światłem tysięcy maślanych lampek.

XI Panczenlama jest zdania, że Tybet oraz buddyzm tybetański przeżywa obecnie swój najlepszy okres w historii. 

W niedzielę na Chińskim Wyższym Kolegium Buddyzmu Tybetańskiego  w Pekinie trzydziestu trzech tybetańskich mnichów buddyjskich otrzymało stopnie naukowe „Tho Ram Pa”, najwyższy tytuł naukowy w buddyzmie tybetańskim.

You Quan przekazał  Panczenlamie i wszystkim wiernym buddyzmu tybetańskiego życzenia z okazji Święta Wiosny i Tybetańskiego Nowego Roku.

Tybetański Nowy Rok powiązany jest z różnymi uroczystościami i rytuałami buddyjskimi. W klasztorach obywają się noworoczne ceremonie.

Panczenlama modli się w świątyni Jokhang, modli się o pokój na świecie, pokój i dobrobyt narodowy

Tybetańskie Kolegium Buddyzmu obchodzi 10. rocznicę powstania. Założone w 2011 roku Tybetańskie Kolegium Buddyzmu stało się wysokiej klasy instytucją edukacyjną buddyzmu tybetańskiego.

Akademia Buddyzmu Tybetańskiego w gminie Nyethang w powiecie Qushui w prefekturze  Lhasy to uczelnia wyższa kształcąca buddyjskich kapłanów na potrzeby tybetańskiej wspólnoty buddyjskiej.

Panczenlama powiedział, że będzie niezachwianie wspierał kierownictwo KPCh i Komitetu Centralnego KPCh na czele z towarzyszem Xi Jinpingiem.

XI Panczenlama, Bainqen Erdini Qoigyijabu - Gjalcen Norbu, zakończył w poniedziałek ośmiodniową podróż obejmującą religijne i społeczne działania w prefekturze Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym..

Panczenlama uzyskał stopień "doktora” szkoły gelug buddyzmu tybetańskiego.

Tybetański Instytut Buddyjski w Lhasie kształci młodych mnichów i mniszki w atmosferze nauki i dyscypliny.

Taniec Cham to rytualny taniec w maskach i kostiumach wykonywany przez tybetańskich mnichów buddyjskich, podczas którego pokazywane są świeckiej publiczności wyobrażenia bóstw wzywanych w czasie medytacji.

Tybetański klasztor buddyjski zakończył pierwszy etap zakrojonej na szeroką skalę renowacji.

Święto Shoton, oznacza dosłownie „święto jogurtu” i jest jednym z najważniejszych świąt Tybetańczyków. Jego początki sięgają XI wieku, kiedy powiązane zostało z ceremonią religijną, w ramach której mieszkańcy zamieszkujący okolice klasztorów ofiarowywali  jogurt mnichom kończącym rekolekcje medytacyjne.

W Pekinie tytuł doktora nauk otrzymało 32 kolejnych tybetańskich mnichów buddyjskich

XI Panczenlama oddał w świątyni Jokhang cześć Buddzie modląc się o pokój na świecie, pokój wewnętrzny i dobrobyt.

Panczenlama Bainqen Erdini Qoigyijabu, przywódca wyznawców buddyzmu tybetańskiego już po raz czwarty od momentu wyświęcenia w 1995 roku wrócił do domu, poprzednie trzy  wizyty w stronach rodzinnych odbyły się w 2006, 2016 i 2019 r.