W przeszłości dla wielu pasterzy mieszkających gdzieś wysoko w górach myśl o opuszczeniu znanej sobie małej ojczyzny była po prostu niewyobrażalna.

„Przyszły postęp i rozwój buddyzmu tybetańskiego nie jest zadaniem tylko jednego żyjącego Buddy czy kilku lamów, ale misją wszystkich lamów i naszego pokolenia”

Panchen Rinpocze, odwiedził w piątek Szpital Medycyny Tybetańskiej w Lhasie, gdzie zapoznał się z jego codzienną pracą.

Tybetańskie Kolegium Buddyzmu w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, zorganizowało w czwartek uroczystość dla 207 swoich absolwentów.

Panczen Rinpocze przyjechał do Lhasy aby uczestniczyć w uroczystościach religijnych, spotkać się z wiernymi i oficjalnymi przedstawicielami władz TRA.

Podczas swojej podróży po prefekturze Qamdo Panczen Rinpocze odwiedził klasztory różnych odłamów buddyzmu tybetańskiego, gdzie prowadził spotkania modlitewne i objaśniał buddyjskie sutry. Udzielił także błogosławieństwa dotykania głów ponad 130 000 osób.

Dwa buddyjskie posągi, łączące style artystyczne buddyzmu tybetańskiego i chińskiej rzeźby Han, sklasyfikowane jako zabytki kultury, odzyskano w Pekinie.

Uroczystości upamiętniające rocznicę urodzin Buddy zwane są także Ceremonią Kąpieli Buddy.

23 kwietnia 2023 roku w świątyni Jokhang w Lhasie trzynastu mnichów otrzymało godność Gesze Lharampa odpowiednik stopnia doktora teologii buddyzmu tybetańskiego w systemie "oświaty cywilnej.

Shi, członek Biura Politycznego KC KPCh i szef Wydziału Pracy Jednolitego Frontu KC KPCh, złożył  Panczen Rinpocze i wszystkim wyznawcom buddyzmu tybetańskiego życzenia z okazji Tybetańskiego Nowego Roku.

W Xigaze w Tybecie z okazji Nowego Roku według kalendarza tybetańskiego Tybetańczycy wieszają tradycyjne flagi modlitewne.

Buddyjscy pielgrzymi odwiedzają Lhasę także zimą. Największą popularnością wśród pielgrzymów cieszy się świątynia Jokhang  (Dżokang).

Dobra wiadomość dla wiernych i turystów: Świątynia Dżokhang w Lhasie ponownie otwarta.

Władza centralna ma ostatnie słowo w sprawie reinkarnacji - czytamy w konkluzji dyskusji na Międzynarodowym Webinarium na temat Religijnych Rytuałów i Zwyczajów Historycznych Reinkarnacji Żywych Buddów.

Jako żywy Budda mam nadzieję, że pomogę większej liczbie ludzi znaleźć szczęście, jednocześnie promując właściwą drogę ku przyszłości - powiedział jeden z młodych żywych Buddów.

Panchen Erdeni Tybetańską nawiedził Akademię Buddyzmu w miejscowości Nyethang w powiecie Chushur w stołecznej prefekturze Lhasy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Trzynastu mnichom przyznano stopień Geshe Lharampa - odpowiednik stopnia doktora we współczesnym systemie edukacji.

Tybetański Nowy Rok powiązany jest z różnymi uroczystościami i rytuałami buddyjskimi. W klasztorach obywają się noworoczne ceremonie.