http://en.kangbatv.com/xw_22752/2021-10-27/366223.html
Panczenlama uzyskał stopień "doktora” szkoły gelug buddyzmu tybetańskiego.

XI Panczenlama, Bainqen Erdini Qoigyijabu - Gjalcen Norbu, zakończył w poniedziałek ośmiodniową podróż obejmującą religijne i społeczne działania w prefekturze Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym..

Panczenlama modli się w świątyni Jokhang, modli się o pokój na świecie, pokój i dobrobyt narodowy

Tybetański Instytut Buddyjski w Lhasie kształci młodych mnichów i mniszki w atmosferze nauki i dyscypliny.

Tybetański klasztor buddyjski zakończył pierwszy etap zakrojonej na szeroką skalę renowacji.

Panczenlama powiedział, że będzie niezachwianie wspierał kierownictwo KPCh i Komitetu Centralnego KPCh na czele z towarzyszem Xi Jinpingiem.

Taniec Cham to rytualny taniec w maskach i kostiumach wykonywany przez tybetańskich mnichów buddyjskich, podczas którego pokazywane są świeckiej publiczności wyobrażenia bóstw wzywanych w czasie medytacji.

W niedzielę na Chińskim Wyższym Kolegium Buddyzmu Tybetańskiego  w Pekinie trzydziestu trzech tybetańskich mnichów buddyjskich otrzymało stopnie naukowe „Tho Ram Pa”, najwyższy tytuł naukowy w buddyzmie tybetańskim.

W świątyni Jokhang w Lhasie odbyła się Ceremonia wręczenia stopnia Gesze Lharampy trzynastu mnichom reprezentującym szkołę Gelugba.

Akademia Buddyzmu Tybetańskiego w gminie Nyethang w powiecie Qushui w prefekturze  Lhasy to uczelnia wyższa kształcąca buddyjskich kapłanów na potrzeby tybetańskiej wspólnoty buddyjskiej.

XI Panczenlama jest zdania, że Tybet oraz buddyzm tybetański przeżywa obecnie swój najlepszy okres w historii. 

You Quan przekazał  Panczenlamie i wszystkim wiernym buddyzmu tybetańskiego życzenia z okazji Święta Wiosny i Tybetańskiego Nowego Roku.

Tybetańczycy chcą żyć w kraju w którym panuje pokój i dobrobyt. Dlatego rozwieszają buddyjskie flagi modlitewne.

W Pekinie tytuł doktora nauk otrzymało 32 kolejnych tybetańskich mnichów buddyjskich

XI Panczenlama Bainqen Erdini Qoigyijabu we wtorek, 6 października br. wziął udział w spotkaniu z mnichami z klasztoru Tashilhunpo w Xigaze.

Panczenlama Bainqen Erdini Qoigyijabu, przywódca wyznawców buddyzmu tybetańskiego już po raz czwarty od momentu wyświęcenia w 1995 roku wrócił do domu, poprzednie trzy  wizyty w stronach rodzinnych odbyły się w 2006, 2016 i 2019 r.

Święto Shoton, oznacza dosłownie „święto jogurtu” i jest jednym z najważniejszych świąt Tybetańczyków. Jego początki sięgają XI wieku, kiedy powiązane zostało z ceremonią religijną, w ramach której mieszkańcy zamieszkujący okolice klasztorów ofiarowywali  jogurt mnichom kończącym rekolekcje medytacyjne.

XI Panczenlama oddał w świątyni Jokhang cześć Buddzie modląc się o pokój na świecie, pokój wewnętrzny i dobrobyt.