W Tybecie zasadzono ostatnio setki roślin tych zagrożonych gatunków w miejsca ich dzikiego występowania.

Jak wskazuje raport ONZ, globalne ocieplenie niszczy himalajski dział wodny zwany także „Trzecim Biegunem”.

Lokalne władze stworzyły przyjazny środowisku system gospodarczy, który promuje rewitalizację obszarów wiejskich i efektywnie ochrania środowisko ekologiczne.

ZOO w Lhasie ponownie otwarte, kusi publiczność specjalną ofertą.

W strategicznych punktach doliny rzeki Nujiang obejmujących ponad 1000 kilometrów kwadratowych w 2017 roku rozmieszczono 55 kamer na podczerwień.

Ponieważ ludzie dają dzikiej przyrodzie więcej przestrzeni do życia, relacje między człowiekiem a naturą w Tybecie stają się coraz bardziej harmonijne.

Bioróżnorodność jest nie tylko materialną podstawą przetrwania i rozwoju człowieka, ale także ważnym zasobem strategicznym dla utrzymania bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

Na Grenlandii i na Wyżynie Tybetańskiej tzw. rekrutacja krzewów osiągnęła punkt krytyczny.

Elektrownia geotermalna Yangbajain w Tybecie jest nie tylko największą i najdłużej działającą elektrownią geotermalną w kraju, ale także najwyżej położonym tego typu obiektem na świecie.

Kwiat zamyka płatki, by zachęcić trzmiele do wydajniejszego przenoszenia pyłku wśród szerszej gamy kwiatów, ponieważ zamknięta korona sygnalizuje owadowi, że została już odwiedzona, a odwiedzający powinien poszukać innego kandydata.


Kamery-pułapki na podczerwień zarejestrowały pantery śnieżne w 10 powiatach prefektury Nagqu  a nawet w jednej z dzielnic miasta Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

By wśród strażników przyrody pojawiła się "świeża krew" niezbędne są podwyżki płac - stwierdza profesor, specjalistka ochrony środowiska.

W 2015 roku Tybet po raz pierwszy wysyłał energię elektryczną do sąsiedniej prowincji Qinghai, było to 1,81 mln kWh, od tej chwili ​​czysta energia Tybetu zaczęła brać udział w regionalnym bilansie dostaw energii w północno-zachodnich Chinach.

Trzy chińskie systemy irygacyjne uzyskały status inżynieryjnego światowego dziedzictwa.

Po trzech latach badań terenowych naukowcy zidentyfikowali  w powiecie Lhorong, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym grupę zagrożonych wyginięciem lampartów północnochińskich.

W tym roku w Tybecie powstaną cztery nowe stacje obserwacji dzikiej przyrody pracujące w ramach ogólnochińskiej sieci obserwacji.

Efekt wdrożenia projektów kontroli piasku okazał się bardzo dobry. Przed uruchomieniem w 2005 r. projektu kontroli tego piaszczystego obszaru, przez cały rok, w różnych jego porach, piasek był nanoszony przez częste wiatry. Latem prędkość wiatru mogła osiągnąć ponad 24 metrów na sekundę.

Albedo (łac. białość) – stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego. Jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.