Naukowcy odkryli, że pogoda i możliwość przemieszczania się na duże odległości wpływają na różnorodność bakterii unoszących się w powietrzu na Wyżynach Tybetańskiej i Mongolskiej.


Zdolny do latania na wysokości 6000 metrów i prowadzenia monitoringu środowiska chiński  aerorobot pomaga naukowcom dowiedzieć się więcej o „dachu świata”.

Zanikanie lodu morskiego w Arktyce nasila transport aerozoli na Wyżynę Tybetańską - wyniki międzynarodowych badań.

Drony pozwoliły obserwować 60 000 antylop tybetańskich, tworzących dużą grupę migracyjną, ustawioną w szeregu na długości prawie sześciu kilometrów.

Wyżyna Tybetańska  był świadkiem niewielkiego spadku powierzchni, poziomu i objętości jezior od 1976 do połowy lat 90. XX wieku, po czym nastąpił trwały, szybki wzrost.

Parowanie wód jezior wpływa na cykle hydrologiczne w całym basenie i jest kluczowym czynnikiem utraty zasobów wodnych na Wyżynie Tybetańskiej.

Aby móc zdrowo żyć, trzeba uporać się ze swoimi śmieciami. Mieszkańcy Lhasy sortują odpady.

Uwaga! Antylopy tybetańskie wędrują na północ w celu rozrodu. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym.

Naukowcy ujawnili w jaki sposób mastiffy tybetańskie przystosowały się do dużych wysokości.

Naukowcy na podstawie przeprowadzonych badań informują, że w Himalajach przesuwa się  górna granica lasu.

Lodowe pinakiele po północnej stronie  szczytu Czomolungma przypominają  wieże gotyckich katedr ze szkła lub drapaczy chmur.

Uroczy lisek tybetański bawi się ze swoją mamą

Pod szczytem Czomolungmy (Qomolangma Mount Everest) zainstalowano urządzenia do utylizacji odpadów.

Władze Lhasy usprawniają nadzorowanie zanieczyszczeniami.

W TRA odnotowano znaczny wzrost liczby dzikich zwierząt

Tybetański rezerwat przyrody instaluje wideosystem do monitorowania  dzikiej przyrody

W  południowowo-wschodniej części  Tybetańskiego Regionu Autonomicznego już wiosna. Zakwitły drzewa brzoskwiniowe.

Dzięki realizacji szeroko zakrojonego programu zalesiania w 2019 roku w Lhasie było 560 ton tlenu więcej niż w roku 2012.