05.10.2020 Źródło CGTN
Naukowcy odkryli, że pogoda i możliwość przemieszczania się na duże odległości wpływają na różnorodność bakterii unoszących się w powietrzu na Wyżynach Tybetańskiej i Mongolskiej.

Możliwość przemieszczania się  bakterii w atmosferze wpływa na ich różnorodność w środowisku naturalnym, a także na zdrowie ludzi - stwierdzono w artykule opublikowanym niedawno w czasopiśmie Atmospheric Research.


Naukowcy z Uniwersytetu Lanzhou, Chińskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kanazawa w Japonii zamierzali zbadać bioróżnorodność bakterii przenoszonych drogą powietrzną w odległych, suchych i zimnych środowiskach, takich jak obszary pustynne i wysokogórskie, w których mogą pojawiać się bakterie przenoszone przez masy powietrza. Chcieli również zbadać skalę zmienności przestrzennej wśród bakterii przenoszonych drogą powietrzną.

Zebrali próbki aerozolu atmosferycznego z południowych stoków Himalajów, południowej części Wyżyny Tybetańskiej i Wyżyny Mongolskiej, aby przeanalizować różnorodność bakterii unoszących się w powietrzu i ich wzajemne powiązania z czynnikami środowiskowymi.

Odkryli, że zbiorowiska bakteryjne we wszystkich próbkach składały się głównie z czterech typów - Proteobacteria (bakterie Gram-ujemne), Actinobacteria (Promieniowce - rząd bakterii Gram-dodatnich), Firmicutes (typ bakterii pospolitych, w większości Gram-dodatnich) i Bacteroidetes (Bakteroidy- bakterie  Gram-ujemne).

Co więcej, różnice w budowie strukturalnej zbiorowisk bakterii w powietrzu zależą głównie od parametrów meteorologicznych - czytamy w artykule. Ze względu na częste opady deszczu próbki aerozolu znad  Wyżyny Tybetańskiej zostały wypłukane i wykazały najmniejsze zróżnicowanie spośród próbek zebranych w trzech badanych regionach.

Himalaje uznano za barierę dla przenoszenia cząstek w atmosferze, jednak niektóre cząstki zostały zarejestrowane w aerozolu, który przeszedł nad gigantycznymi górami. Między innymi bakterie unoszące się w powietrzu nad Wyżyną Tybetańską  mogą również przemieszczać się na duże odległości z powodu zachodnich wiatrów wiejących na półkuli północnej.

Dlatego zmienność zbiorowisk bakterii przenoszonych drogą powietrzną jest determinowana parametrami meteorologicznymi i transportem na duże odległości.