07.04.2021 Autorzy: Daqiong i Palden Nyima chinadaily.com.cn
W tybetańskim Regionie Autonomicznym zarejestrowane są 1072 gatunki naziemnych kręgowców, a w efekcie badań lądowych zasobów dzikiej przyrody  odkryto pięć nowych gatunków.

Informacje te zostały przekazane na niedawnej konferencji prasowej  Biura ds. Leśnictwa i Użytków Zielonych TRA przez Wu Wei, urzędnika tego biura, podał People's Daily.

W okresie XIII Planu Pięcioletniego (2016-2020) Tybet chronił swoje lasy, łąki, tereny podmokłe i ekosystemy pustynne. Region wzmocnił również ochronę bioróżnorodności, zrealizował kluczowe projekty związane z ochroną i odbudową środowiska oraz działał na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego.

Drugi etap badań zasobów dzikich zwierząt lądowych na terytorium TRA, który trwał osiem lat, pozwolił zarejestrować stan ochrony i zarządzania zwierzętami, a także ich liczbę, rozmieszczenie i siedliska.

Wypełnił również kilka luk w odniesieniu do ochrony bioróżnorodności i badań dzikiej przyrody w Chinach.

W badaniach wzięło udział ponad 900 profesjonalistów, korzystających z danych z 260 badanych obszarów.

 


Narodowy Rezerwat Mokradeł Lhalu w prefekturze Lhasy jest uważany za biologiczny bank genów fauny miasta. [Zdjęcie: Daqiong / chinadaily.com.cn]


Rozległe łąki północnej tybetańskiej prefektury Nagchu to skarbnica różnorodności biologicznej na dużych wysokościach. [Zdjęcie: Daqiong / chinadaily.com.cn]


Dzikie łąki prefektury Nagchu - ostoja wielu dzikich zwierząt. [Zdjęcie: Daqiong / chinadaily.com.cn]