2019-08-05 Źródło: Xinhua

27 lipca 2019 r. Kobieta przechodzi obok obiektu do sortowania i recyklingu śmieci w pobliżu centrum handlowego w Lhasie, Oczekuje się, że miasto Lhasa zakończy wdrażanie infrastruktury do sortowania i recyklingu śmieci do końca 2019 r. Cały system składa się z pojemników do sortowania śmieci, sieci magazynowej i przesyłowej, a także nowo wybudowanych lub zmodernizowanych zakładów przetwarzania odpadów. (Xinhua / Zhou Jinshuai)Zdjęcie zrobione 27 lipca 2019 r. Widzimy na nim sklep, w którym mieszkańcy mogą uzyskać towary pierwszej potrzeby i inne nagrody w zamian za kredyty uzyskane poprzez udział w sortowaniu śmieci w Lhasie. Oczekuje się, że miasto Lhasa zakończy wdrażanie całej infrastruktury do sortowania i recyklingu śmieci do końca 2019 r. Na infrastrukturę składają się pojemniki do sortowania śmieci, sieć magazynowania i transferu, a także nowo wybudowane lub zmodernizowane zakłady przetwarzania odpadów. (Xinhua / Zhou Jinshuai)