2021-05-10   Źródło: Ecns.cn

Obóz bazowy położony jest na wysokości 5200 metrów, na północnym stoku góry Czomolungma. Stanowi ono ważny punkt startowy i bazę himalaistów, która zapewnia im zaopatrzenie i podstawową opiekę medyczną.

Namioty w obozowisku znajdującym się na północnym wzniesieniu góry Czomolungma, 9 maja, 2021. (Zdjęcie źródłowe: China News Service/Ran Wenjuan)


Kucharz przygotowujący cielęcinę z kminkiem, 9 maja, 2021. (Zdjęcie źródłowe: China News Service/Ran Wenjuan)


Sprzęt do ćwiczeń fitness w obozie bazowym, 9 maja, 2021. (Zdjęcie źródłowe: China News Service/Ran Wenjuan)


Wypoczywający wspinacze, 9 maja, 2021. (Zdjęcie źródłowe: China News Service/Ran Wenjuan)


Namiot medyczny, 9 maja, 2021. (Zdjęcie źródłowe: China News Service/Ran Wenjuan)


Namiot zamieszkiwany przez wspinaczy, 9 maja, 2021.(Zdjęcie źródłowe: China News Service/Ran Wenjuan)


Kwiaty i owoce widziane z przezroczystego namiotu, 9 maja, 2021.(Zdjęcie źródłowe: China News Service/Ran Wenjuan)