2020-09-28 Źródło: China Tibet Online


Podczas Święta Żniw w Gamtog, w prefekturze Czamdo rolnicy i pasterze tańczyli tradycyjne tańce i śpiewali dzieląc się radością z tegorocznego urodzaju.

Prefektura Czamdo to jeden z najważniejszych obszarów rolniczych w Tybecie. Koncentrując się na celu, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe i zwiększanie dochodów rolników, Czamdo w twórczy sposób, w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami, prowadzi prace rolne . Zboża  są tu zbierane przez 17 kolejnych lat.

Oczekuje się, że w 2020 r. zbiory zbóż w Chamdo osiągną 189 800 ton, z czego  jęczmienia górskiego będzie 166 200 ton, a wydajność ziarna z jednego akra wzrośnie z 267 kg / akr w 2009 r. do 290 kg / akr. Poziom mechanizacji rolnictwa w tym regionie osiągnął 57 procent, a łączna moc zaangażowana w mechanizację rolnictwa osiągnęła 1,1 mln kilowatów. Oczekuje się, że produkcja mięsa i mleka osiągnie odpowiednio 95 000 ton i 109 000 ton. W pierwszej połowie 2020 r. dochód rozporządzalny na mieszkańca mieszkańców wsi w Chamdo osiągnął 3769 juanów (552,5 USD), co stanowi wzrost o 10,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.