2020/11/02 Źródło: Global Times

Chiny są gotowe do rozpoczęcia budowy nowej linii kolejowej Syczuan-Tybet, strategicznego połączenia kolejowego o długości 1011 km, biegnącego z Ya'an w prowincji Syczuan do Nyingchi w Tybetańskim Regionie Autonomicznym Południowo-Zachodnich - projekt ten przyniesie korzyści wielu mieszkańcom regionu.„To niesamowita droga do nieba, która prowadzi nas do raju”, brzmią znane słowa piosenki Road to Heaven, napisanej z okazji otwarcia linii Qinghai-Tibet w 2006 roku.

Teraz kolej na Syczuan. Po tym, jak Koleje Chińskie ogłosiły w końcu  wyniki przetargu na budowę mostu i dwóch tuneli, a także projekt zasilania dla odcinka Ya'an-Nyingchi w sobotę,można uznać, że Chiny rozpoczną teraz realizację tego projektu.

Z informacji uzyskanych na temat oferty wynika, że realizacja projektu, który ma zakończyć się w 2030 roku, zajmie 10 lat.
Trasa będzie wymagać inwestycji w wysokości około 319,8 miliardów juanów (47,8 miliardów dolarów) i odegra znaczącą rolę w ożywieniu regionalnej gospodarki południowo-zachodnich Chin - powiedział w poniedziałek Zhao Jian, profesor z Beijing Jiaotong University.
„Szlak przyspieszy rozwój gospodarczy Tybetu i Syczuanu, ale ważniejszym aspektem jest utrzymanie bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu Tybetu” - zauważył Zhao.

Budowa kolei Syczuan-Tybet to wyraz dążności do poprawy warunków produkcji i życia mieszkańców osiadłych wzdłuż tej linii oraz do pobudzenia rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie, powiedział przedstawiciel China Railway