05.02.2021 Źródło: Xinhua via KangbaTV

Sieć drogowa w Tybetańskim Regionie Autonomicznym liczy obecnie ponad 117 000 km, czyli o 50 procent więcej niż na koniec 2015 r., Region ulepsza swą infrastrukturę komunikacyjną. Według opublikowanych niedawno danych, sieć kolejowa w Regionie liczy 954 km. Od końca 2012 roku Chiny nasiliły swoje inwestycje infrastrukturalne w Tybecie. Do tej pory drogi połączyły 95% jednostek administracyjnych na poziomie miast i 75% na poziomie wsi.

Zdjęcie lotnicze wykonane 28 stycznia 2021 r. - odcinek autostrady Lhasa-Nagqu (po prawej) i linii kolejowej Qinghai-Tybet w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. (Foto: Xinhua / Jigme Dorje)

 
Zdjęcie lotnicze wykonane 28 stycznia 2021 r. - (od lewej do prawej) odcinek drogi krajowej nr 109, linia kolejowa Qinghai-Tybet oraz autostrada  między Lhasą a Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. (Foto:Xinhua / Sun Fei)


Zdjęcie lotnicze wykonane 28 stycznia 2021 roku - odcinek autostrady Lhasa-Nagqu (na dole zdjęcia) i linii kolejowej Qinghai-Tybet (wyżej), (na samej górze) zabudowanie tybetańskiej wioski. (Foto:Xinhua / Sun Fei).


Zdjęcie lotnicze wykonane 28 stycznia 2021 r. - (od lewej do prawej) odcinek drogi krajowej nr 109, linia kolejowa Qinghai-Tybet oraz autostrada  między Lhasą a Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. (Foto:Xinhua / Sun Fei)


Zdjęcie lotnicze wykonane 28 stycznia 2021 roku  - bezkolizyjne skrzyżowanie  autostrady Lhasa-Nagqu i linii kolejowej Qinghai-Tybet. (Foto:Xinhua / Purbu Zhaxi)


Zdjęcie lotnicze wykonane 28 stycznia 2021 r. - odcinek autostrady Lhasa-Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym (Foto: Xinhua / Purbu Zhaxi).