01.05.2021 Źródło: Xinhua via china.org.cn

 „Obecnie produkcja jęczmienia górskiego jest znacznie większa niż wcześniej, a zbiory zostały zmechanizowane i są znacznie szybsze” — powiedział Kelsang Namgyai podczas podlewania pola jęczmienia.
Zasiał jęczmień niedawno na swoim polu w powiecie Gonggar w prefekturze Shannan, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.
Opinia Kelsang Namgyai na temat produkcji jęczmienia odzwierciedla szybki rozwój rolnictwa tybetańskiego na przestrzeni lat, zwłaszcza ostatnich siedemdziesięciu lat od chwili pokojowego wyzwolenia Regionu.

 

Kobieta Kobieta wysiewa nasiona jęczmienia górskiego podczas tradycyjnej ceremonii rozpoczęcia wiosennej orki w Shannan, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym , 16 marca 2021 r.
(Foto: Xinhua/Jigme Dorje)

Od około 3500 lat na Wyżynie Tybetańskiej sieje się jęczmień górski. Od dawna pozostaje rośliną uprawną o największej powierzchni zasiewu i największym udziale w całkowitej produkcji zboża w Tybecie.
Przed pokojowym wyzwoleniem Tybetu w 1951 r. tradycyjne, przestarzałe metody uprawy były powodem niskiej produktywność. Według lokalnych danych w 1952 r. plon ziarna w Tybecie wynosił tylko 80 kg z jednego mu (około 667 metrów kwadratowych).
Po demokratycznej reformie regionu w 1959 r. chłopom przydzielono ziemię, poprawiono infrastrukturę rolniczą i stopniowo wprowadzano mechanizację rolnictwa.
Teraz Tybet może pochwalić się ponad 500 000 sztuk maszyn i urządzeń rolniczych, a średni wskaźnik mechanizacji rolnictwa wynosi 65 procent.
W ubiegłym roku produkcja jęczmienia górskiego wyniosła 795 000 ton, a średnia produkcja osiągając rekordowe wartości wyniosła 381 kg z jednego mu.


Tybetański rolnik podczas ceremonii rozpoczęcia wiosennej orki w Shannan, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, 16 marca 2021 r. (Foto: Xinhua/Jigme Dorje)

Wraz ze wzrostem produkcji rośnie również liczba zastosowań jęczmienia. W przeszłości zboże służyło głównie do napełniania żołądków. Teraz jęczmień górski w dużej ilości przetwarzany na suplementy diety, ponieważ ludzie coraz częściej chcą prowadzić zdrowy tryb życia.
Coraz większą popularnością cieszą się także góralska mąka jęczmienna, herbata i ciasteczka jęczmienne.
W 2016 r. w  Shigatse w ramach projektu łagodzenia ubóstwa wspieranego przez rząd Regionu założono Tibet Deqin Sunshine Manor Co., Ltd., firmę zajmującą się przetwórstwem jęczmienia na terenach górskich.
Firma przetwarza jęczmień górski na produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak przekąski i suplementy diety.
Zapewniając miejsca pracy okolicznym mieszkańcom, firma co roku kupuje od rolników ponad 50 000 ton jęczmienia.
Thubten Khedrup, profesor Uniwersytetu Tybetańskiego, powiedział, że jęczmień górski jest świadkiem rozwoju i zmian w Tybecie w ciągu ostatnich 70 lat, odzwierciedla modernizację rolnictwa w regionie i stanowi ważny fundament dla krajowego bezpieczeństwa żywnościowego.
W tym roku Tybet planuje zagospodarować więcej ziemi, poprawić jakość 2 mln mu gruntów ornych i zapewnić warunki, by produkcja jęczmienia przekroczyła 800 000 ton.