02.07.2021 Źródło: China Tibet Online

O 10:16 rano 16 maja tunel Laohuzui, ostatni kontrolowany projekt węzła drogi samochodowej Pai-Medog (miasto Pai w Nyingchi do okręgu Medog) w Tybecie, został pomyślnie ukończony, 228 dni przed pierwotnym harmonogramem.

Powiat Medog ostatnim okręgiem w Chinach, który nie posiadał drogi samochodowej. Kiedyś znany był jako „odizolowana wyspa” na wyżynie. Pierwsza droga w powiecie została otwarta dla ruchu w październiku 2013 roku.

Droga Pai-Medog to druga droga zbudowana w powiecie Medog. Po jej ukończeniu tej, długość przejazdu z dystryktu Bayi (przez powiat Bome) do powiatu Medog w prefekturze Nyingchi zostanie skrócona z 346 km do (przez gminę Pai) 180 km . Czas podróży został skrócony z 12 godzin do około 4 godzin a droga tworzy pętlę do i z Medog z istniejącą już drogą do Medog.

 
Warunki klimatyczne wzdłuż drogi są zmienne, a budowa jest niezwykle trudna.