08.07.2021 Źródło: China Tibet Online

Od pewnego czasu w centrum magazynowo-dystrybucyjnym logistyki publicznej Tybetańskiego Regionu Autonomicznego można zaobserwować srebrzystobiałe poruszające się prawie bezgłośnie roboty, które „przesuwają” regały magazynowe zgodnie z potrzebami personelu, dopóki personel nie skończy kompletacji towarów, po wykonaniu pracy półki powoli „wracają” do pierwotnej pozycji.

...... Od "człowieka do towaru" w przeszłości do "towaru do człowieka" teraz wydajność pracy wzrosła w centrum ponad dwukrotnie.

Dzięki użyciu 100 samobieżnych inteligentnych robotów AGV (automatycznie sterowanych pojazdów) opracowanych przez JD Logistics w Lhasie w Tybecie, branża logistyczna w Tybecie oficjalnie wkroczyła w erę inteligentnego magazynowania.