2021-09-01 Źródło: China Tibet Online

Podwójny garnek gliniany (dwojak)  odkopany w ruinach Karub w Chamdo  ma ponad 4000 lat. Naczynie składa się z dwóch identycznych tzw. gallipotów w kształcie  połączonych ze sobą worków, dlatego nazywa się go „dwuczęściowym garnkiem” [dwojakiem].


Jak poinformowało Muzeum Tybetańskiego każdy z garnków dwojaka ma średnicę 11,3 cm, średnicę dna 8,4 cm i wysokość 19 cm. Jego teksturę stanowi żółta ceramika z piaskiem. Wlew ma kształt rogu, szyjka jest prosta i jest połączona z obydwoma częściami,  w szyjce są dwa otwory do wiązania sznurka [lub rzemienia]. Powierzchnia garnka jest przepięknie zdobiona  za pomocą rzeźbionych linii i dekoracji malarskiej w kolorze cynobru.

Naczynie jest całe i  ma piękny w kształt, jest efektem przemyślanej koncepcji i świadczy o wysokiej fachowości rzemieślnika, co dowodzi wysokiego poziomu produkcji ceramiki w kulturze Karub w owym czasie i jest  reprezentatywnym dziełem neolitycznej ceramiki z terenu Tybetu.