2018-12-03 Źródło: China Tibet Online
W Bibliotece Uniwersytetu Tybetańskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona publikacji zabytkowych dzieł "Teksty Puri", serii starych tekstów literackich w języku tybetańskim, nazwanej tak od miejsca ich znalezienia - wioski Puri w powiecie Nyalam koło Shigatse.


Poinformowano, że "Teksty Puri" obejmują szeroki zakres tematów i można z grubsza można je podzielić na dwie części: literaturę religijną i literaturę świecką. Literatura religijna to głównie klasyki buddyzmu egzoterycznego, takie jak "20 000 extoli z Pragya Paramita" oraz rytuały tantryczne i inne teksty buddyjskie. Literatura świecka obejmuje lokalną literaturę, taką jak poezja, ody i biografie. Teksty dostarczają niezwykle cennych materiałów z pierwszej ręki i dowodów na temat pochodzenia, zmian i rozwoju tybetańskiej religii i kultury.

"Teksty Puri" rejestrują ewolucję różnorodnych tybetańskich idei akademickich i są naukowym skarbem. Zawierają także wiele prawdziwych dzieł sztuki, które odzwierciedlają psychologię starożytnej kultury i jej estetykę. Krój pisma, papier i tusz, format, tybetańskie pieczęci i różne symboliczne obrazy ukazane w tych tekstach mają wysokie walory estetyczne i poznawcze "- powiedział Sherab Sangpo, bibliotekoznawca z Biblioteki Uniwersytetu Tybetańskiego.