27.10.2020 Źródło: Xinhua

Naukowcy wykazali, że niektóre współczesne dzikie gatunki tropikalnych zwierząt żyjących na niskich szerokościach geograficznych 5200 lat temu żyły na wysoko położonej północno-wschodniej Wyżynie Tybetańskiej .

Dzikie byki były niegdyś ważną zdobyczą na płaskowyżu, gdzie polowanie było główną strategią przetrwania aż do późnego neolitu.

Naukowcy z Lanzhou University, Northwest Agriculture and Forestry University, Chińskiej Akademii Nauk, Gansu Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology oraz Natural History Museum w Wielkiej Brytanii zastosowali analizę DNA do fragmentarycznych okazów starożytnego bydła i nosorożców sprzed 5200 lat. lat, które uzyskano z neolitycznego stanowiska położonego na północno-wschodnim płaskowyżu Qinghai-Tybet.

Wykazali, że dzisiejsze tropikalne gaury, duże dzikie woły, żyły na obszarze sięgającym daleko na północ aż do krańców Wyżyny Tybetańskiej w późnym okresie neolitu, od  29 do 34 stopni szerokości północnej.

Zgodnie z artykułem  opublikowanym w czasopiśmie PNAS, wysokie temperatury latem w późnym okresie neolitu mogły skłonić tropikalne zwierzęta do przeniesienia się na  Wyżynę Tybetańską.

Ruchy te wzbogaciły różnorodność lokalnej przyrody, zapewniając ludziom obfite zasoby łowieckie.

Ale od 5000 do 4000 lat temu liczebność tropikalnych gatunków dzikich, takich jak gaur, zaczęła spadać z powodu zmian klimatycznych i działalności człowieka. Gaur jest obecnie gatunkiem zagrożonym.