22.12.2020Źródło: Xinhua via KangbaTV

Przed rozpoczęciem budowy nowej elektrowni w południowo-zachodnich Chinach lokalny sąd nakazał firmie zajmującej się energią wodną weryfikację i zaostrzenie oceny krytycznego oddziaływania  na środowisko naturalne planowanej hydroelektrowni. Elektrownia kaskadowa Yagen, której budowa jest na etapie wstępnego studium wykonalności, zgodnie z werdyktem ogłoszonym w czwartek przez  Sąd Ludowy Średniej Instancji Tybetańskiej Prefektury Autonomicznej Garze w prowincji Syczuan, może stanowić potencjalne ryzyko zniszczenia pierwotnego środowiska występowania klonu pięciolistnego (Acer pentaphyllum), którego dotyczy sprawa i wpłynąć na jego przetrwanie, a tym samym prawdopodobnie zaszkodzić interesowi publicznemu.


Foto: Wikimedia. Domena publiczna

Sąd orzekł, że pozwana Yalong River Hydropower Development Company Ltd. (Yalong Hydro) powinna uczynić przetrwanie i  istnienie Acer pentaphyllum ważną częścią swojej nowej oceny środowiskowej. Yalong Hydro nie może kontynuować planowania elektrowni przed zatwierdzeniem przez organy ochrony środowiska raportu dotyczącego oceny zagrożeń. Pozew cywilny o ochronę środowiska przeciwko Yalong Hydro złożyła Chińska Fundacja Ochrony Różnorodności Biologicznej i Zielonego Rozwoju (CBCGDF). Sąd w Garze przyjął sprawę w grudniu 2015 r. Acer pentaphyllum jest „krytycznie zagrożony” i znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych  Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Drzewo może osiągać do 10 metrów wysokości lub może być krzewem wielopiętrowym. Jak informuje  IUCN gatunek ten rośnie na suchych skalistych zboczach w ciepłych dolinach i występuje wzdłuż cieków wodnych. Uważa się, że roślina rosnąca w powiecie Yajiang jest największą pozostałą  na świecie populacją Acer pentaphyllum i jedyną posiadającą naturalne zdolności do rozmnażania. CBCGDF obawiało się, że większość siedlisk rzadkich gatunków w okręgu Yajiang zostanie zatopiona po ostatecznym spiętrzeniu planowanego zbiornika hydroelektrowni, co stanowi poważne zagrożenie dla jego przetrwania.

Fundacja CBCGDF została założona w 1985 roku, aby pomóc w przyjęciu 22 jeleni Pere David, znanych w Chinach jako milu, daru przekazanego przez markiza Tavistock z opactwa Woburn w Anglii, w celu przywrócenia tych zwierząt do ich pradawnego środowiska naturalnego w Chinach.