24 stycznia 2021, Źródło: Global Times

 

Zdjęcie lotnicze wykonane 26 października 2019 roku pokazuje drogę przecinającą pole w prefekturze Medog, w Tybecie. (Autor: Sun Fei)

 Ustawodawcy w Autonomicznym Regionie Tybet po raz pierwszy uchwalili przepisy dotyczące ekologii i ochrony środowiska, które oznaczają rozpoczęcie tworzenia rezerw krajowych, handel emisjami dwutlenku węgla oaz zakaz sprzedaży dzikich zwierząt. Rozporządzenie ma przekształcić Tybet w cywilizację ekologiczną. A decyzję tą podjęto w głosowaniu na czwartej sesji plenarnej XI Narodowego Kongresu Ludowego Tybetu. Ustawa ma wejść w życie 1 maja i składa się z działów i 68 artykułów, objaśniających cel legislacyjny, podstawę prawną, zakres stosowania oraz podkreślenie z jak ogromnym zyskiem dla Wyżyny Tybetańskiej, będzie się wiązała ochrona ekologii. Od tego momentu władze na wszystkich szczeblach mają obowiązek otaczania lodowców szczególną ochroną, obserwowania wszelkich działań odbywających się wewnątrz, w pobliżu oraz wokół nich. Ma się rozpocząć wyszukiwanie następnych obszarów chronionych. Tybetańczycy chcą również wysunąć wniosek zmierzający do umieszczenia płaskowyżu Qinghai-Tybet na liście światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W planach jest również budowa trzeciego polarnego parku narodowego. Celem jest utworzenie systemu obszarów chronionych. Ma się rozpocząć wzmocniona ochrona i odbudowa ekologiczna Tybetu. Dotyczy to również wzmocnienia ochrony dzikich zwierząt monitorowania i kontroli chorób epidemicznych. Ma zostać całkowicie zakazany nielegalny handel dzikimi zwierzętami oraz ograniczona nadmierna konsumpcja tych zwierząt. Zachęca się rząd tybetański do promowania gospodarki o obiegu zamkniętym i czystej produkcji. Badanie budowy rynku handlu emisjami dwutlenku węgla ma pomóc w osiągnięciu celu krajowego, jakim jest szczyt węglowy i neutralność węglowa. Wszelkie grupy społeczne, instytuty i wspólnoty religijne również mają zwracać większą uwagę na ochronę środowiska i starać się włączać ją do swoich systemów zarządzania.

Global Times.