02.07.2021 Źródło: Xinhua
Według artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie Science Bulletin, jeziora te są kluczowym elementem Wyżyny Tybetańskiej, nazwanego „wieżą ciśnień Azji”.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ukazało się tylko kilka prac dotyczących badań jakości wody w dużych jeziorach na tym terenie.

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Zhengzhou i Uniwersytetu Anhui Normal w latach 2009-2019 uzyskali parametry wody "in situ" w 124 jeziorach o łącznej powierzchni 24 570 kilometrów kwadratowych, to jest  z 53 procent całkowitej powierzchni jezior Wyżyny.

Parametry jakości wody "in situ" obejmują: temperaturę wody, zasolenie, pH, stężenie sinic, zmętnienie, rozpuszczony tlen i klarowność wody. Dane wykazały, że jeziora miały wysoką mineralizację i niskie stężenie planktonu, materii organicznej, rozpuszczonego tlenu i materiałów zawieszonych, co było spowodowane silnym parowaniem, dużym nasłonecznieniem i rzadką roślinnością na płaskowyżu.

Oczekuje się, że w obliczu zmian klimatycznych badania te przyczynią się do poznania środowiska wodnego jezior na Wyżynie.