13.07.2021 Źródło: Xinhua via kangbatv.com


Zdjęcie lotnicze zrobione 16 grudnia 2020 r. - widok na rzekę Yarlung Zangbo w powiecie Zhanang w prefekturze Shannan w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. (Foto: Xinhua/Wang Zehao)

W Tybetańskim Regionie Autonomicznym, aby lepiej chronić gatunki ryb na Wyżynie, rozpoczęto nowe badania miejscowych zasobów rybnych.

Tybet, położony na Wyżynie Tybetańskiej, jest domem wysokogórskiego, nieporównywalnego do żadnego innego, ekosystemu wodnego i często nazywany jest „wieżą ciśnień Azji”.

„Badanie ma ogromne znaczenie dla ustanowienia mechanizmu ochrony zagrożonych gatunków ryb i tych znajdujących się pod szczegóną ochroną państwa” – powiedział Li Shaomin, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Spraw Wiejskich TRA.

Zakrojone na szeroką skalę badania zasobów rybnych w Tybecie, przeprowadzone przez byłe Ministerstwo Rolnictwa w latach 1992-1994, wykazało, że w Regionie występuje 71 gatunków i podgatunków ryb.

Według  Departamentu Rolnictwa i Spraw Wiejskich TRA w ostatnich latach, wraz ze zmianą warunków klimatycznych, zmieniły się regionalne rozmieszczenie, rezerwy i siedliska zasobów rybnych, co uzasadnia przeprowadzenie nowego kompleksowego badania.