03.08.2021  Źródło: Xinhua

Chińscy naukowcy odkryli, że zmniejszenie albedo było ważnym czynnikiem wpływającym na topnienie lodowców na Wyżynie Tybetańskiej i w jej okolicach.


Zdjęcie lotnicze zrobione 15 sierpnia 2020 r. przedstawia lodowiec znajdujący się w obszarze źródłowym rzeki Jangcy, (Gang Xinhua/Wu)

Na Wyżynie Tybetańskiej, znanej jako „wieża ciśnień Azji”, znajdują się liczne lodowce niezbędne dla regionalnego obiegu wody i stanowiące zasoby wody dla obszarów położonych niżej.

Według artykułu naukowego opublikowanego niedawno w czasopiśmie Earth-Science Reviews, lodowce kurczą się w ostatnich latach głównie z powodu globalnego ocieplenia, które jest również głęboko modulowane przez albedo ich powierzchni.

Na podstawie danych dotyczących albeda śniegu na powierzchni lodowca uczeni zbadali potencjalny wpływ tychże zmian na topnienie lodowców w latach 2001-2018. Wyniki wykazały, że kurczenie się lodowca było bardzo wyraźne nad Himalajami i na południowy wschód od Wyżyny

Regionalny rozkład średnich albedo na powierzchni lodowca w okresie letnim wykazywał podobne wzorce do cofania się lodowca i zmian bilansu masy, co wskazuje na istotny związek między rocznym bilansem masy lodowca a albedami powierzchni lodowca.

Można stwierdzić, że zmniejszenie albedo, wraz ze wzrostem temperatury i zmieniającymi się opadami, było, według badań, istotnym czynnikiem wpływającym na topnienie lodowców na Wyżynie Tybetańskiej.

Opierając się na letnim albedo powierzchni lodowca i modelu topnienia śniegu, naukowcy oszacowali, że efekt zmniejszenia albedo powierzchni może prowadzić do przyśpieszenia topnienia lodowca o około 30 do 60 procent.

Ze względu na silną absorpcję światła, czarny węgiel w śniegu znacząco przyczynił się do zmniejszenia albedo, co zwiększyło topnienie lodowców latem o około 15%.