24.08.2021 Źródło: CGTN

Powiat Shannan, półpustynny rejon w  Tybetańskim Regionie Autonomicznym, pracuje nad programem kontroli pustynnienia obejmującym ponad 3200 hektarów.
Od 2005 r. władze powiatu promują sektory rolnictwa i hodowli zwierząt na tym obszarze, pomagając prawie 2000 lokalnym rolnikom znaleźć pracę. Według statystyk w latach 2004-2014 proces pustynnienia w tym rejonie zmniejszył się o 92 000 hektarów , a zasypywanie piaskiem spadło o 100 000 hektarów.

Po 10 latach starań piasek osiadł, znacznie poprawiając lokalne środowisko. „Efekt wdrożenia projektów kontroli piasku okazał się bardzo dobry. Przed uruchomieniem w 2005 r. projektu kontroli tego piaszczystego obszaru, przez cały rok, w różnych jego porach, piasek był nanoszony przez częste wiatry. Latem prędkość wiatru mogła osiągnąć ponad 24 metrów na sekundę” – powiedział Chang Xuexiang, ekspert ds. środowiska z Chińskiej Akademii Nauk.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burz piaskowych na inne części regionu tak, by utrzymać piasek na miejscu mieszkańcy i rożne organizacje sadzili drzewa i budowali siatki.

Średnia płożenie Shannan nad poziomem morza wynosi około 3700 metrów, co jest zbyt dużą wysokością, aby na niej mogły przetrwać liczne gatunki roślin i drzew. Ekolodzy muszą starannie wybierać odporną florę, która wytrzyma wysokość i środowisko, takie jak np drzewa morwowe.

„Wybieramy rośliny, które dają najlepsze efekty kontroli pustynnienia w regionach śródlądowych. Musimy jednak brać pod uwagę również  różnice w warunkach środowiskowych między innymi regionami śródlądowymi i Tybetem, takimi jak np. wysokość” – powiedział Chang.

Wyżyna Tybetańska, znana również jako „dach świata” i „wieża ciśnień Azji”, jest ważnym gwarantem bezpieczeństwa środowiska naturalnego Chin.