12.08.2019 Źródło: China Daily


Zdjęcie lotnicze wykonane 4 marca 2018 r. Nowo wybudowany most przez rzekę Lhasa, dopływ rzeki Yarlung Zangbo, w autonomicznym regionie Tybetu w południowo-zachodnich Chinach. [Zdjęcie / Xinhua]

Lhasa planuje zatrudnić 55 szefów ochrony swoich rzek, podało biuro do spraw ochrony wód miasta. Ruch ten jest odpowiedzią na wieloletnie wsparcie w zakresie zarządzania wodami rzek i ich ochroną uzyskane od okolicznych mieszkańców.
Biuro będzie przyjmować wnioski starających się o to stanowisko od 21 do 31 sierpnia. Rekrutacja zostanie zakończona w końca października, a "szefowie rzek" będą pełnić służbę do końca roku.

Migmar Samdrub, urzędnik z biura administrowania wodami rzek i jezior, powiedział, iż ma nadzieję, że praca ta zmotywuje ludzi do jeszcze większego zaangażowania się w ochronę rzek i polepszy długoterminową ochronę ekologiczną.

Rekrutacja ma charakter publiczny, ale pierwszeństwo będą mieli pracownicy rządowi, tacy jak deputowani do Kongresu Ludowego, członkowie organów doradczych, prawnicy, dziennikarze i pracownicy oświaty.
„Rekrutacja jest również otwarta dla starszych członków Partii, liderów wiejskich, byłych żołnierzy i emerytów. Po pierwszej analizie i zatwierdzeniu przez biuro naczelne, ci, którzy zostaną przyjęci, zostaną akredytowani i otrzymają certyfikaty” - powiedział Migmar Samdrub.

Do obowiązków "szefów rzek" jako wolontariuszy w zakresie ochrony rzeki należeć będzie między innymi  nadzór, opracowywanie komentarzy, publikowanie informacji na temat ochrony rzek i różnych działań związanych z ich patrolowaniem, poinformowali przedstawiciele biuro.
„>Szefowie rzek< muszą prowadzić  co najmniej jedno przedsięwzięcie związane z ochroną wód”, powiedział Migmar Samdrub. „Muszą regularnie monitorować i patrolować rzekę oraz informować co miesiąc o wydarzeniach”.
Zgodnie z wymogami kwalifikacji na stanowisko, "szef rzeki" musi być kimś, kto posiada wykształcenie, dogłębne zrozumienie przepisów i polityk związanych z prawem wodnym oraz solidne zrozumienie "zielonego rozwoju". Szefem może być ktoś, kto zna rzekę, mieszkańców i ich kulturę.
"Szefowie rzeki" będą pracować wzdłuż głównych rzek miasta w regionalnych okręgach Chengguan, Dagze i Doilungdechen, a także w powiecie Chushul.
Jeśli "szefowie rzek" zauważą jakiekolwiek działania, które mogłyby zagrozić ochronie wód, mogą je zgłosić, dzwoniąc na infolinię rządową. Mogą również korzystać z platform takich jak WeChat, aby podnosić stopień uświadomienia problemów.

Dawa Tsering, mieszkaniec Lhasy, powiedział, że ​​ochrona rzeki Lhasy jest obowiązkiem każdego, kto tu mieszka, a praca "szefów rzeki" jest bardzo potrzebna.
„Czasami widzimy ludzi zaśmiecających rzekę” - stwierdził 28-latek. „Ludzie mogą w rzece ponieść śmierć jeśli  pływają w niej bez świadomości o potrzebie swojego bezpieczeństwa.
„Myślę, że bardzo ważne jest ustanowienie znormalizowanej praktyki prawnej, aby zapewnić, by ludzie nie zanieczyszczali rzeki i jednocześnie rzeka nie przynosiła zagrożenia ludziom”.