14.01.2020 Źródło: Agencja Xinhua
Władze Lhasy poinformowały, że w 2019 roku jakość powietrza  w stolicy Tybetańskiego Regionu autonomicznego utrzymywała się  w mieście na bardzo dobrym poziomie.
Na piątej sesji 11 kadencji Kongresu Ludowego miasta Lhasy podano także, że dni o dobrej jakości powietrza stanowiły w stolicy Regionu 99,7 procent wszystkich dni ubiegłego roku . 


Czystość wody we wszystkich głównych rzekach i jeziorach oraz w czterech  ujęciach wody pitnej dla Lhasy utrzymywała się na standardowym poziomie.
Z inicjatywy administracji Miasta w 2019 roku zasadzono 4733 hektarów lasów oraz zamknięto dla celów zalesiania 4113 hektarów wzgórz.
Władze municypalne planują podjąć więcej działań w celu dalszej poprawy środowiska, w tym sadzić więcej drzew i korzystać z nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej napędzanych czystą energią.