2020-01-15 Autor: Od: Xinhua


Tybetańscy przewodnicy górscy wspinają się na szczyt Qomolangma po stronie Tybetańskiej. Fotografię  wykonano 24 maja 2019 r.(Zdjęcie Zhaxi Cering / Xinhua)

Jak podały we wtorek lokalne władze, zgodnie z wytycznymi planu walki o ograniczenie zanieczyszczeń środowiska, wskaźnik oczyszczania ścieków na obszarach miejskich Tybetańskiego Regionu Autonomicznego osiągnął 90,19 procent.
Jak poinformował Wydział Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Miejsko-Wiejskich TRA coraz trudniejsze i bardziej kosztowne jest usuwanie odpadów ściekowych na obszarach miejskich tradycyjnymi technikami.
Jak wynika z opublikowanych ostatnio danych w Tybecie działa obecnie 18 oczyszczalni ścieków a w 14 odbywają się próby eksploatacyjne
Władze Regionu w celu dalszej poprawy gospodarki wodno-ściekowej buduje kolejnych 56 stacji oczyszczania ścieków.
Według danych opublikowanych przez Wydział Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Miejsko-Wiejskich TRA Poziom urbanizacji Tybetu osiągnął obecnie 32 procent, przy czym ponad 1,07 miliona mieszkańców Regionu mieszka w miastach.