Jak poinformował rzecznik MSZ ChRL Chiny nakładają ograniczenia wizowe na obywateli USA, którzy rażąco zachowują się w sprawach związanych z Tybetem.

Znaczący polityk podkreśla konieczność utrwalenia trwałego pokoju i stabilności w Tybecie.

Żołnierze ChAL-W różnych formacji odbywają w Tybecie ćwiczenia poligonowe w warunkach wysokogórskich.