2020-03-28 Autorzy: Liu Yukun i Palden Nyima From: China Daily


Uczniowie szkół podstawowych podczas odwiedzin w planetarium w Lhasie, 14 grudnia 2019 r. [Zdjęcie / Xinhua]

Według przedstawicieli lokalnych władz Tybetański Region Autonomiczny zwiększy wsparcie dla miejscowych firm technologicznych i innowacji technologicznych w ramach działań mających na celu wzmocnienie lokalnej gospodarki.

W ramach tego programu w Departamencie Nauki i Technologii, aby zachęcić do rozwijania przedsiębiorstw, ustanowiono mechanizm „vouchera na innowacje naukowe i technologiczne”.

Firmy mogą ubiegać się o voucher w Centrum Obsługi Przedsiębiorczości w Dziedzinie Nauki i Technologii  Departamentu Nauki i Technologii kilka razy w ciągu roku. Roczny limit finansowy na wydawane bony na naukę i technologię dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 100 000 juanów (14 077 USD)na jedno przedsiębiorstwo, a limit dla startupów ustalono na 50 000 juanów. Voucher na innowacje musi zostać wykorzystany w tym samym roku, w którym obowiązuje, i będzie nieważny, jeśli wygaśnie.

Firmy mogą wykorzystać voucher na zakup usług od uniwersytetów i instytutów badawczych, takich jak usługi związane z badaniami i rozwojem, inkubacją startupów, konsultacjami technologicznymi i wieloma innymi aspektami.

Vouchery można również wykorzystać na pokrycie wydatków, takich jak premie za wyniki pracy dla pracowników laboratoriów naukowych i dla kadry zarządzającej, na szkolenia, budowę i eksploatację laboratoriów, badania i rozwój sprzętu naukowego i technicznego oraz metod badawczych.

Bao Hanwen, dyrektor naukowo-technologicznego Centrum Obsługi Przedsiębiorczości w Departamencie Nauki i Technologii TRA, powiedział, że voucher pomoże zmniejszyć presję finansową związaną z badaniami i rozwojem dla firm technologicznych, promować współpracę między firmami a uniwersytetami i instytutami badawczymi, a także ułatwi przekształcanie osiągnięć naukowych i technologicznych w prawdziwe siły wytwórcze.

Centrum w maju i sierpniu ubiegłego roku zorganizowało ocenę ekspercką. Wysłano odbiorców voucherów na innowacje do  Departamentu Nauki i Technologii TRA w celu przeglądu ich działań a wyniki ekspertyz opublikowano na stronie internetowej tego departamentu w listopadzie.

Bao powiedział, że ocena opierała się głównie na procesach badań i rozwoju produktów firmy, a głównym kryterium oceny były treści badań, metody badawcze i wiele innych aspektów.

Vouchery  na innowacje o łącznej wartości 5,43 mln juanów dotyczące innowacji w dziedzinie nauki i technologii będą wydawane do końca marca.  Departament Nauki i Technologii TRA wybrał również 38 dostawców innowacyjnych usług i technologii, wśród nich uniwersytety i instytuty badawcze, w których firmy mogą zrealizować swoje vouchery .