Drony będą wykorzystane na Wyżynie Tybetańskiej podczas realizacji projektu pomiaru czynników  pogodowych.

Chińscy naukowcy odkryli mechanizmy genetyczne i komórkowe leżące u podstaw adaptacji jaków do środowisk o niskiej zawartości tlenu.

Chiny opracowują nowe prawo, mające na celu ochronę ekologiczną Wyżyny Tybetańskiej.

Globalne ocieplenie jest głównym powodem topnienia lodowców, ale jedną z głównych przyczyn  tego zjawiska jest również działalność człowieka.

Dziki jak nazywany jest często „żaglowcem Wyżyny Tybetańskiej", a jego rozmiar odpowiada rozmiarowi przeciętnego samochodu osobowego.

Podczas patrolu na zboczu jednej z gór w Qinghai zespół zajmujący się fotografią przyrodniczą wykonał wspaniałe zdjęcia pantery śnieżnej.

Ponad 2,6 mln ryb wypuszczono w Tybecie w celu ochrony i zachowania bioróżnorodności w tybetańskich wodach

Służby i wolontariusze poświęcili trzy pojazdy by uratować tybetańskiego dzikiego osła na mokradłach w Ngari.

Wcześniejsze badania wskazywały, że to zmienność klimatu, a nie nadmierny wypas, była główną przyczyną dużych zmian pokrywy roślinnej na Wyżynie.

Posterunek policji granicznej w Pari liczy 30 funkcjonariuszy, niektórzy z nich jeżdżą do domu tylko raz w roku.

Jałowa ziemia nad rzeką Yarlung ZangBo pokryła się morzem zielonych drzew.

Według opublikowanego niedawno raportu, Tybet pozostaje jednym z najlepszych obszarów środowiskowych na świecie, a lokalna bioróżnorodność i ekosystemy pozostają stabilne od 2021 r.

W Qinghai zatrzymuje się coraz większa liczba ptaków wędrownych dzięki konsekwentnym wysiłkom na rzecz ochrony środowiska.

Rzadki  kot złocisty został zauważony po raz pierwszy. Na chińskiej Czerwonej Liście Bioróżnorodności zwierzę to jest sklasyfikowane jako „zagrożone”.

Chiny zarejestrowały najwyższe drzewo w Tybecie.

W Tybecie zasadzono ostatnio setki roślin tych zagrożonych gatunków w miejsca ich dzikiego występowania.

Jak wskazuje raport ONZ, globalne ocieplenie niszczy himalajski dział wodny zwany także „Trzecim Biegunem”.

Lokalne władze stworzyły przyjazny środowisku system gospodarczy, który promuje rewitalizację obszarów wiejskich i efektywnie ochrania środowisko ekologiczne.