Kamery-pułapki na podczerwień zarejestrowały pantery śnieżne w 10 powiatach prefektury Nagqu  a nawet w jednej z dzielnic miasta Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

By wśród strażników przyrody pojawiła się "świeża krew" niezbędne są podwyżki płac - stwierdza profesor, specjalistka ochrony środowiska.

W 2015 roku Tybet po raz pierwszy wysyłał energię elektryczną do sąsiedniej prowincji Qinghai, było to 1,81 mln kWh, od tej chwili ​​czysta energia Tybetu zaczęła brać udział w regionalnym bilansie dostaw energii w północno-zachodnich Chinach.

Trzy chińskie systemy irygacyjne uzyskały status inżynieryjnego światowego dziedzictwa.

Po trzech latach badań terenowych naukowcy zidentyfikowali  w powiecie Lhorong, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym grupę zagrożonych wyginięciem lampartów północnochińskich.

W tym roku w Tybecie powstaną cztery nowe stacje obserwacji dzikiej przyrody pracujące w ramach ogólnochińskiej sieci obserwacji.

Efekt wdrożenia projektów kontroli piasku okazał się bardzo dobry. Przed uruchomieniem w 2005 r. projektu kontroli tego piaszczystego obszaru, przez cały rok, w różnych jego porach, piasek był nanoszony przez częste wiatry. Latem prędkość wiatru mogła osiągnąć ponad 24 metrów na sekundę.

Albedo (łac. białość) – stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego. Jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.

Badanie ma ogromne znaczenie dla ustanowienia mechanizmu ochrony zagrożonych gatunków ryb i tych znajdujących się pod szczególną ochroną państwa.


Według najnowszych statystyk władz miejskich, w ubiegłym roku zużycie pestycydów i nawozów chemicznych spadło w Lhasie odpowiednio o 5 i 10 procent.

Chińscy naukowcy uzyskali wielkoskalowe parametry jakości wody jezior na Wyżynie Tybetańskiej.

Tybet robi postępy w walce z procesem pustynnienia ziemi.


W południowo-zachodnich Chinach odkryto dwa nowe gatunki latających wiewiórek włochatych

Wyżyna Tybetańska zagrożona przez drobiny tworzyw sztucznych.

Według Dawy - entomologa, znawcy motyli żyjących w Tybetańskim Regionie Autonomicznym na Dachu Świata do tej pory odkryto 569 gatunków tych owadów.

W efekcie badań lądowych zasobów dzikiej przyrody Tybetańskiego Regionu Autonomicznego odkryto pięć nowych gatunków kręgowców.

Lasy świerkowe zajmują 4600 hektarów co oznacza 61 procent powierzchni lasów całego Regionu Tybetańskiego.

Najbardziej charakterystyczną cechą antylopy saiga może być jej nos. Jako bliska krewna antylopy tybetańskiej, saiga ma nos, który wygląda jak mniejsza wersja trąby słonia.