W Tybetańskim Okręgu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej prowadzone są szkolenia artyleryjskie na dużych wysokościach.

Wysokiej rangi urzędnik Komisji Zdrowia TRA jest podejrzewany o naruszenie dyscypliny.

Ulewne deszcze spowodowały osunięcie się zbocza góry na ważną tybetańską drogę.

Do 8 rano we czwartek nie zgłoszono żadnych ofiar po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,6 jakie wystąpiło w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

Narodowe Obserwatorium Meteorologiczne ostrzega przed burzami.

Jak poinformował rzecznik MSZ ChRL Chiny nakładają ograniczenia wizowe na obywateli USA, którzy rażąco zachowują się w sprawach związanych z Tybetem.

Znaczący polityk podkreśla konieczność utrwalenia trwałego pokoju i stabilności w Tybecie.

Żołnierze ChAL-W różnych formacji odbywają w Tybecie ćwiczenia poligonowe w warunkach wysokogórskich.

W czwartek w Lhasie powołano do życia lokalne stowarzyszenie lekkoatletyczne, rozwiązując tym samym wielki problem jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na „dachu świata”.

Wysłane na orbitę rośliny z Tybetu wracają na Ziemię.

Zgodna opinia: tybetańscy wspinacze byli nieodzowni przy ponownym  pomiarze najwyższego szczytu świata.

 „Moje miasto rodzinne jest piękne, ale jest bardzo daleko od wszystkiego. Edukacja to jedyna droga do lepszej przyszłości”.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne relacje z tegorocznych obrad Dwóch Sesji są przekazywane głównie przez Internet i za pomocą wideo, dzięki temu są to pierwsze w historii Dwie Sesje „w chmurze”.

Od środy, zamknięte dotąd, świątynie buddyjskie w Lhasie zostaną otwarte.

Tashi Gyatso, zastępca sekretarza generalnego rządu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego jest oskarżany o związki z podziemiem transplantacyjnym.

Dochody budżetowe Tybetu wzrosły w pierwszym kwartale o 5,7%

Aresztowano 8 osób za kłusownictwo antylop tybetańskich

W poniedziałek otwarto w Lhasie Pałac Młodzieży Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.