W Tybetańskim Okręgu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej prowadzone są szkolenia artyleryjskie na dużych wysokościach.

Wysokiej rangi urzędnik Komisji Zdrowia TRA jest podejrzewany o naruszenie dyscypliny.

Ulewne deszcze spowodowały osunięcie się zbocza góry na ważną tybetańską drogę.