Uroczystości upamiętniające rocznicę urodzin Buddy zwane są także Ceremonią Kąpieli Buddy.

Shi, członek Biura Politycznego KC KPCh i szef Wydziału Pracy Jednolitego Frontu KC KPCh, złożył  Panczen Rinpocze i wszystkim wyznawcom buddyzmu tybetańskiego życzenia z okazji Tybetańskiego Nowego Roku.

Buddyjscy pielgrzymi odwiedzają Lhasę także zimą. Największą popularnością wśród pielgrzymów cieszy się świątynia Jokhang  (Dżokang).

23 kwietnia 2023 roku w świątyni Jokhang w Lhasie trzynastu mnichów otrzymało godność Gesze Lharampa odpowiednik stopnia doktora teologii buddyzmu tybetańskiego w systemie "oświaty cywilnej.

W Xigaze w Tybecie z okazji Nowego Roku według kalendarza tybetańskiego Tybetańczycy wieszają tradycyjne flagi modlitewne.

Dobra wiadomość dla wiernych i turystów: Świątynia Dżokhang w Lhasie ponownie otwarta.

Władza centralna ma ostatnie słowo w sprawie reinkarnacji - czytamy w konkluzji dyskusji na Międzynarodowym Webinarium na temat Religijnych Rytuałów i Zwyczajów Historycznych Reinkarnacji Żywych Buddów.

Lhasa rozbłysła światłem tysięcy maślanych lampek.

Panchen Erdeni Tybetańską nawiedził Akademię Buddyzmu w miejscowości Nyethang w powiecie Chushur w stołecznej prefekturze Lhasy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Trzynastu mnichom przyznano stopień Geshe Lharampa - odpowiednik stopnia doktora we współczesnym systemie edukacji.

Jako żywy Budda mam nadzieję, że pomogę większej liczbie ludzi znaleźć szczęście, jednocześnie promując właściwą drogę ku przyszłości - powiedział jeden z młodych żywych Buddów.

W niedzielę na Chińskim Wyższym Kolegium Buddyzmu Tybetańskiego  w Pekinie trzydziestu trzech tybetańskich mnichów buddyjskich otrzymało stopnie naukowe „Tho Ram Pa”, najwyższy tytuł naukowy w buddyzmie tybetańskim.

Panczenlama modli się w świątyni Jokhang, modli się o pokój na świecie, pokój i dobrobyt narodowy

Tybetański Nowy Rok powiązany jest z różnymi uroczystościami i rytuałami buddyjskimi. W klasztorach obywają się noworoczne ceremonie.

XI Panczenlama jest zdania, że Tybet oraz buddyzm tybetański przeżywa obecnie swój najlepszy okres w historii. 

You Quan przekazał  Panczenlamie i wszystkim wiernym buddyzmu tybetańskiego życzenia z okazji Święta Wiosny i Tybetańskiego Nowego Roku.

Akademia Buddyzmu Tybetańskiego w gminie Nyethang w powiecie Qushui w prefekturze  Lhasy to uczelnia wyższa kształcąca buddyjskich kapłanów na potrzeby tybetańskiej wspólnoty buddyjskiej.

Tybetańskie Kolegium Buddyzmu obchodzi 10. rocznicę powstania. Założone w 2011 roku Tybetańskie Kolegium Buddyzmu stało się wysokiej klasy instytucją edukacyjną buddyzmu tybetańskiego.