Ekskluzywny wgląd w osiągnięcia w zakresie praw człowieka poprzez rozwój młodych Żywych Buddów w Akademii Buddyzmu Tybetańskiego.

Wywiad z Bandanem Dorje, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Minzu w Chinach i Rektorem ds. Nauki w Szkole Filozofii i Religioznawstwa.

Przyszli buddyjscy kapłani konkurowali między sobą w zawodach sportowych.

 Buddyjskie tytuły akademickie dzielą się na na trzy poziomy: podstawowy, średni i wysoki, czyli: „Chenrampa”, „Chinrampa” i „Thorampa.

W Górnym Yanjing znajduje się ponad 80 gospodarstw domowych, w których żyje i pracuje 500 osób we wsi wyznających katolicyzm.

Dwunastu mnichów buddyjskich otrzymało nominacje na stopień Gesze Lharampy odpowiednik tytułu doktora nauk w strukturze akademickiej.

Coroczny obrzęd jest jedną z najważniejszych ceremonii w klasztorze Labrang, jednej z sześciu wielkich świątyń szkoły gelug buddyzmu tybetańskiego [tzw. "Żółtych Czapek"]. Klasztor został zbudowany w 1709 roku i jest wiodącą instytucją edukacyjną buddyzmu tybetańskiego w Chinach.

Tybetański Nowy Rok jest głęboko powiązany z buddyzmem i wieloma tradycyjnymi rytuałami.

Sakja to buddyjski klasztor w prefekturze Xigazê, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. To także historyczna siedziba szkoły (sekty buddyjskiej0 o tej samej nazwie.

„Niezbyt często spotyka się osobę nauczającą w instytucie, która jest jednocześnie Rinpocze. Jednak moim zdaniem znakomitą wiedzę profesora, opata lub Gesze należy również szanować tak jak Rinpocze”

Podczas swojej podróży Panczen Rinpocze wziął udział w szeregu  religijnych i towarzyskich uroczystości w różnych miejscowościach,  na których przez dotykanie głów udzielił błogosławieństwa dziesiątkom tysięcy wyznawców buddyzmu.

W tybetańskich klasztorach buddyjskich debata jako lekcja na temat najistotniejszych aspektów wiary stosowana jest od stuleci.  Ma na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności dyskusji, analitycznego myślenia, zadawania mądrych pytań, przedstawiania własnych teorii i formułowania celnych ripost.

Wszyscy zarejestrowani Tybecie mnisi i mniszki są objęci opieką zdrowotną i programami emerytalnymi.

W przeszłości dla wielu pasterzy mieszkających gdzieś wysoko w górach myśl o opuszczeniu znanej sobie małej ojczyzny była po prostu niewyobrażalna.

„Przyszły postęp i rozwój buddyzmu tybetańskiego nie jest zadaniem tylko jednego żyjącego Buddy czy kilku lamów, ale misją wszystkich lamów i naszego pokolenia”

Panchen Rinpocze, odwiedził w piątek Szpital Medycyny Tybetańskiej w Lhasie, gdzie zapoznał się z jego codzienną pracą.

Tybetańskie Kolegium Buddyzmu w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, zorganizowało w czwartek uroczystość dla 207 swoich absolwentów.

Panczen Rinpocze przyjechał do Lhasy aby uczestniczyć w uroczystościach religijnych, spotkać się z wiernymi i oficjalnymi przedstawicielami władz TRA.