Shi, członek Biura Politycznego KC KPCh i szef Wydziału Pracy Jednolitego Frontu KC KPCh, złożył  Panczen Rinpocze i wszystkim wyznawcom buddyzmu tybetańskiego życzenia z okazji Tybetańskiego Nowego Roku.

Buddyjscy pielgrzymi odwiedzają Lhasę także zimą. Największą popularnością wśród pielgrzymów cieszy się świątynia Jokhang  (Dżokang).

Dobra wiadomość dla wiernych i turystów: Świątynia Dżokhang w Lhasie ponownie otwarta.

Władza centralna ma ostatnie słowo w sprawie reinkarnacji - czytamy w konkluzji dyskusji na Międzynarodowym Webinarium na temat Religijnych Rytuałów i Zwyczajów Historycznych Reinkarnacji Żywych Buddów.

Jako żywy Budda mam nadzieję, że pomogę większej liczbie ludzi znaleźć szczęście, jednocześnie promując właściwą drogę ku przyszłości - powiedział jeden z młodych żywych Buddów.

Panchen Erdeni Tybetańską nawiedził Akademię Buddyzmu w miejscowości Nyethang w powiecie Chushur w stołecznej prefekturze Lhasy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Trzynastu mnichom przyznano stopień Geshe Lharampa - odpowiednik stopnia doktora we współczesnym systemie edukacji.

Tybetański Nowy Rok powiązany jest z różnymi uroczystościami i rytuałami buddyjskimi. W klasztorach obywają się noworoczne ceremonie.

Lhasa rozbłysła światłem tysięcy maślanych lampek.

Tybetańskie Kolegium Buddyzmu obchodzi 10. rocznicę powstania. Założone w 2011 roku Tybetańskie Kolegium Buddyzmu stało się wysokiej klasy instytucją edukacyjną buddyzmu tybetańskiego.

Panczenlama uzyskał stopień "doktora” szkoły gelug buddyzmu tybetańskiego.

XI Panczenlama, Bainqen Erdini Qoigyijabu - Gjalcen Norbu, zakończył w poniedziałek ośmiodniową podróż obejmującą religijne i społeczne działania w prefekturze Nagqu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym..

Panczenlama modli się w świątyni Jokhang, modli się o pokój na świecie, pokój i dobrobyt narodowy

Tybetański Instytut Buddyjski w Lhasie kształci młodych mnichów i mniszki w atmosferze nauki i dyscypliny.

Tybetański klasztor buddyjski zakończył pierwszy etap zakrojonej na szeroką skalę renowacji.

Panczenlama powiedział, że będzie niezachwianie wspierał kierownictwo KPCh i Komitetu Centralnego KPCh na czele z towarzyszem Xi Jinpingiem.

Taniec Cham to rytualny taniec w maskach i kostiumach wykonywany przez tybetańskich mnichów buddyjskich, podczas którego pokazywane są świeckiej publiczności wyobrażenia bóstw wzywanych w czasie medytacji.

W niedzielę na Chińskim Wyższym Kolegium Buddyzmu Tybetańskiego  w Pekinie trzydziestu trzech tybetańskich mnichów buddyjskich otrzymało stopnie naukowe „Tho Ram Pa”, najwyższy tytuł naukowy w buddyzmie tybetańskim.