2020-04-13 Źródło: Xinhua
Jak informuje Biuro do Walki z Ubóstwem Tybetański Region Autonomiczny stara się pobudzić handel elektroniczny na obszarach rolniczych  pastersko-rolniczych.

W wioskach, miasteczkach i miastach powiatowych Tybetu utworzono setki centrów usług handlu elektronicznego aby wesprzeć powstawanie lokalnej sieci usług handlu elektronicznego i pomóc miejscowej ludności w znalezieniu pracy lub założeniu własnej firmy.

Dzięki tym wysiłkom całkowite przychody ze sprzedaży internetowej na tych obszarach osiągnęły w 2019 r. ponad 200 mln juanów (około 28,4 mln USD).
„Poprzez sieć, bezpośrednio możemy sprzedawać naszym klientom lokalne specjały, takie jak suszone mięso jaka czy  twaróg ” - powiedział Samten, pasterz, który mieszka w wiosce Zaxoi w pobliżu Lhasy, stolicy Tybetu.
Samten dodał, że wzrost sprzedaży online w Tybecie jest spowodowany poszerzeniem zasięgu Internetu i rozwojem logistyki, dotyczy to prawie wszystkich wsi Regionu.
Obecnie największe chińskie firmy kurierskie, w tym SF Express i JD.com, posiadają już oddziały w Lhasie i innych miastach Regionu, coraz więcej kurierów obsługuje tybetańskie wsie i rejony, przynosi to wielkie korzyści lokalnym mieszkańcom: rolnikom i pasterzom, a także firmom kurierskim.