2022-08-23  Źródło: media.tibet.cn Autor:Razy Dan RamNa konferencji prasowej na temat zapobiegania i kontroli nowej epidemii COVID - 19 w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, Du Jie, zastępca sekretarza KPCh i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Wsi Tybetańskiego Regionu Autonomicznego poinformował, że od 21 sierpnia Tybet zebrał 783 000 mu upraw, co stanowi 19,33% całkowitej powierzchni zasianych areałów, z czego zebrano 624 400 mu zbóż, co stanowi 22% obsianej powierzchni.

W Regionie ponownie obsiano areał o powierzchni 116 500 mu, w tym 108 000 mu trawy pastewnej, 2800 mu zboża i 5600 mu warzyw. Sądząc po obecnej sytuacji, przebieg tegorocznych jesiennych zbiorów jest w zasadzie taki sam jak w latach poprzednich i utrzymuje się na normalnym poziomie.
(Reporter z China Tibet Network/Cidan Ram, źródło wideo z oficjalnego konta Tibet Satellite TV WeChat)