Źródło: China Tibet Online

 W Tybecie trwa proces łagodzenia skutków ubóstwa finansowego, Chiny planują podnieść się z ubóstwa do 2020 roku. Finansowo ukierunkowany projekt walki z ubóstwem jest jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnym w bieżącej pracy nad likwidacją ubóstwa. 

Ubogie gospodarstwa domowe w Lhasie (powiat Taktse) mogą otrzymać w ciągu trzech lat  "trzy wolne pożyczki" w wysokości do 50.000 juanów, które są wolne od ubezpieczeń, hipoteki i odsetek. 

Do tej pory 13054 ubogim gospodarstwom domowym przekazano kredyty o wartości 604,7 milionów juanów. Z inicjatywy "Finanse dla ludzi biednych" korzystają rolnicy i pasterze, którzy borykają się z  trudnościami finansowymi i chcą wydostać się z ubóstwa poprzez projekty w zakresie przedsiębiorczości i bez potrzeby posiadania gwarancji lub zabezpieczenia mogą otrzymać wsparcie w ramach projektów mikrofinansowania.

Rolnicy, którzy chcą zwiększyć swoją produkcję mogą oni otrzymać wsparcie od wiejskich spółdzielni kredytowych lub pocztowych kas oszczędnościowych.