14.03.2017, Źródło:China Tibet Online
Liczba żyjących poniżej progu ubóstwa spadła w Gannan z 283 900 w końcu 2011 roku do 79 300 osób na koniec 2016 roku, a poziom żyjących w ubóstwie spadł z 51% do 14%, poinformowała Komisja do Spraw Etnicznych prowincji Gansu w północno-wschodnich Chinach.
W 2016 roku Tybetańskiej Autonomicznej Prefekturze Gannan zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 63 mln juanów wyprowadzając 35.000 ludzi z ubóstwa. Prefektura również zgromadziła w sumie 1.964 mld juanów w celu poprawy infrastruktury na dotkniętych ubóstwem wsiach, tworzenia przedsięwzięć pozwalającym ludziom bogacić się, tworzenia projektów relokacji i nauczania rolników nowych umiejętności.
Poza tym, prefektura udostępniła specjalny fundusz pożyczkowy w wysokości 1,24 mld juanów przeznaczając go jako fundusz celowy na walkę z ubóstwem, fundusz ten objął swym zasięgiem 25 000 ubogich gospodarstw domowych.