Trzeci Konkurs  Innowacji Młodzieżowych i Przedsiębiorczości pod hasłem "Twórcza młodzież w Lhasie, marzenie o przyszłości" wszedł w etap aplikacyjny, który potrwa od 11 maja do 10 czerwca.
Na fotografii laureaci Pierwszego Konkursu Innowacji Młodzieżowych i Przedsiębiorczości
Jak poinformowała China Tibet News uczestnicy mogą już zalogować się na oficjalnej stronie www.qingchuanglasa i wypełnić formularze zgłoszeniowe, organizatorem konkursu jest z Komitet Miejski Komunistycznej Ligi Młodzieży w Lhasie.
Pragnąc odkryć najbardziej kreatywne projekty innowacyjne i najwybitniejszych młodych przedsiębiorców, konkurs zostanie przeprowadzony będzie przez wiodące biuro  grupy budowlanej pokazowej bazy przedsiębiorczości i innowacji w Lhasie oraz Komitet Miejski Komunistycznej Ligi Młodzieży w Lhasie.
Do pomocy, w celu uzyskania wsparcia i sprawnego przeprowadzenia konkursu, w charakterze opiekunów uczestników, zaproszono wielu znakomitych przedsiębiorców, ekspertów i uczonych ze wszystkich dziedzin życia .
Poinformowano, że młodzi przedsiębiorcy, którzy znaleźli się na short liście konkursu będą mieli okazję uczestniczyć w programie telewizyjnym Kampanii Trenerów Przedsiębiorczości w Lhasie a telewidzowie i obserwatorzy konkursu zyskają w ten sposób możliwość poznania ich brendów i pomysłów . Oprócz tego młodzi przedsiębiorcy, którzy znaleźli się na  krótkiej liście będą mieli możliwość promowania kreatywnego myślenia w prowadzeniu biznesu odwiedzając Chiny Centralne i wymieniając się pomysłami w czasie spotkań